Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XCVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 11 stycznia 2024 r.

Zawiadamia się, że w dniu 11 stycznia 2024 r., godz. 16.00 odbędzie się XCVIII Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XCVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przekazanie i poświęcenie dzwonu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 6. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy.
 7. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałami przedszkolnymi w Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Chechle o strukturze klas I – III wraz z oddziałami przedszkolnymi.
 8. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Poniszowicach w oddział Przedszkola Publicznego w  Poniszowicach.
 9. Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych  do  potwierdzania  tych  kryteriów.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego.
 11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z  tych obiektów.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024-2027.
 14. Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.
 15. Uchwała w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością rzeczową.
 16. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 17. Uchwała w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XCVI/551/2023 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2024 rok.
 19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XCVI/552/2023 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2024 i lata następne.
 20. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 21. Zamknięcie posiedzenia.