Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2024 r.

Zawiadamia się, że w dniu 9 stycznia 2024 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, w  sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałami przedszkolnymi w Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Chechle o strukturze klas I – III wraz z oddziałami przedszkolnymi.
5. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Poniszowicach w oddział Przedszkola Publicznego w Poniszowicach.
6. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024-2027.
11. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.
12. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością rzeczową.
13. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XCVI/551/2023 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2024 rok.
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XCVI/552/2023 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2024 i lata następne.
17. Sprawy bieżące.
18. Zamknięcie posiedzenia.