Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia - rok 2024

PDFZarządzenie nr 135/2024 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,92KB)

PDFZarządzenie nr 134/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle (230,63KB)

PDFZarządzenie nr 131/2024 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (368,88KB)

PDFZarządzenie nr 127/2024 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości (140,34KB)

PDFZarządzenie nr 125/2024 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej (106,56KB)

PDFZarządzenie nr 113/2024 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej (108,36KB)

PDFZarządzenie nr 112/2024 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej (108,55KB)

PDFZarządzenie nr 110/2024 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (261,89KB)

PDFZarządzenie nr 109/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (294,29KB)

PDFZarządzenie nr 108/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2024 rok (342,97KB)

PDFZarządzenie nr 106/2024 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (107,44KB)

PDFZarządzenie nr 105/2024 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2024 rok (312,62KB)

PDFZarządzenie nr 104/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (307,68KB)

PDFZarządzenie nr 103/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2024 rok (350,41KB)

PDFZarządzenie nr 101/2024 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (108,05KB)

PDFZarządzenie nr 97/2024 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (264,27KB)

PDFZarządzenie nr 96/2024 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2024 rok (313,07KB)

PDFZarządzenie nr 95/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (322,64KB)

PDFZarządzenie nr 94/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2024 rok (336,05KB)

PDFZarządzenie nr 93/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (337,99KB)

PDFZarządzenie nr 92/ 2024 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku w Sołectwie Niekarmia” (143,89KB)

PDFZarządzenie nr 91/2024 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Budowa miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia w Rudzińcu” (143,85KB)

PDFZarządzenie nr 86/2024 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji projektu „Budowa tężni solankowej w Rudzińcu” finansowanego ze środków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności (137,58KB)

PDFZarządzenie nr 83/2024 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (541,42KB)

PDFZarządzenie nr 81/2024 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2024 rok (313,24KB)

PDFZarządzenie nr 80/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (317,88KB)

PDFZarządzenie nr 79/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2024 rok (353,63KB)

PDFZarządzenie nr 77/2024 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2024 rok (263,32KB)

PDFZarządzeni nr 76/2024 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2024 rok (311,46KB)

PDFZarządzenie nr 75/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (320,38KB)

PDFZarządzenie nr 74/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2024 rok (363,26KB)

PDFZarządzenie nr 72/2024 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (261,91KB)

PDFZarządzenie nr 71/2024 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2024 rok (313,46KB)

PDFZarządzenie nr 70/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (341,15KB)

PDFZarządzenie nr 69/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2024 rok (358,99KB)

PDFZarządzenie nr 66/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (324,94KB)

PDFZarządzenie nr 65/2024 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2023 rok, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy (2,03MB)

PDFZarządzenie nr 64/2024 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Budowa garażu przy OSP Niewiesze” (144,74KB)

PDFZarządzenie nr 62/2024 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (377,13KB)

PDFZarządzenie nr 59/2024 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (371,20KB)

PDFZarządzenie nr 58/2024 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach Łany, Rudziniec oraz Taciszów (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 57/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bycinie (227,98KB)

PDFZarządzenie nr 56/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle (229,48KB)

PDFZarządzenie nr 55/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pławniowicach (228,99KB)

PDFZarządzenie nr 54/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu (228,85KB)

PDFZarządzenie nr 50/2024 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2024 rok (318,36KB)

PDFZarządzenie nr 49/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (326,12KB)

PDFZarządzenie nr 48/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2024 rok (350,64KB)

PDFZarządzenie nr 53/2024 zmieniające Zarządzenie nr 424/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: przyjęcia na rok 2024 Regulaminu realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2024 – 2026” (1,38MB)

PDFZarządzenie nr 52/2024 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości dla środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pod nazwą „Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ulicy Regat w Niewieszu” (156,00KB)

PDFZarządzenie nr 51/2024 w sprawie Zarządzenie nr 51/2024 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości dla środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pod nazwą „Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ulicy Młyńskiej w Łanach” (157,08KB)

PDFZarządzenie nr46/2024 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2024 rok (314,10KB)

PDFZarządzenie nr 45/2024 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (262,47KB)

PDFZarządzenie nr 44/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (338,17KB)

PDFZarządzenie nr 43/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2024 rok (352,89KB)

PDFZarządzenie nr 42/2024 zmieniające Zarządzenie nr 200/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec (241,96KB)

PDFZarządzenie nr 41/2024 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2024 i lata następne (3,26MB)

PDFZarządzenie nr 40/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (350,76KB)

PDFZarządzenie nr 39/2024 w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2024 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2024/2025 (454,67KB)

_PDFZarządzenie nr 37/2024 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „ Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych ( program Elena)” (147,89KB)

PDFZarządzenie nr 36/2024 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (369,05KB)

_PDFZarządzenie nr 35/2024 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Łany, Rudziniec oraz Taciszów stanowiących własność Gminy Rudziniec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (162,09KB)

PDFZarządzenie nr 33/2024 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości dla środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (157,92KB)

_PDFZarządzenie nr 32/2024 w sprawie wyceny bilansowej aktywów na dzień 31.12.2023 r. (154,92KB)

PDFZarządzenie nr 31/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (300,61KB)

PDFZarządzenie nr 30/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2024 rok (324,24KB)

PDFZarządzenie nr 29/2024 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku (202,02KB)

PDFZarządzenie nr 28/2024 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2024/2025 (88,90KB)

PDFZarządzenie nr 27/2024 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2024 i lata następne (3,22MB)

PDFZarządzenie nr 26/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (206,57KB)

PDFZarządzenie nr 24/2024 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 323/2018 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 03.10.2018r. (105,08KB)

PDFZarządzenie nr 23/2024 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudziniec do 2030 roku (594,07KB)

PDFZarządzenie nr 21/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec oznaczonej jako działka nr 583/142, arkusz mapy 1, obręb Rzeczyce oraz ustalenia jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności (192,53KB)

PDFZarządzenie nr 20/2024 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (254,82KB)

PDFZarządzenie nr 19/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (291,42KB)

PDFZarządzenie nr 18/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2024 rok (335,47KB)

PDFZarządzenie nr 17/2024 w sprawie ustalenia jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach: Kleszczów, Rzeczyce, Słupsko, Bojszów, Niewiesze, Chechło, Taciszów, Ligota Łabędzka, Rudno, Bycina oraz Rudziniec (147,21KB)

PDFZarządzenie nr 16/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach: Kleszczów, Rzeczyce, Bycina, Niewiesze oraz Rudziniec (788,91KB)

PDFZarządzenie nr 15/2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec Nr 234/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Rudziniec (111,55KB)

PDFZarządzenie nr 14/2024 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2024 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 13/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (348,94KB)

PDFZarządzenie nr 12/2024 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rudziniec do zaciągania zobowiązań o których mowa w art. 228 ustawy o finansach publicznych (97,85KB)

PDFZarządzenie nr 11/2024 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (259,91KB)

PDFZarządzenie nr 10/2024 w sprawie przyjęcia na 2024 rok planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec (324,82KB)

PDFZarządzenie nr 8/2024 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału wynoszącego 74/1041 w prawie użytkowania wieczystego gruntu (105,52KB)

PDFZarządzenie nr 7/2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2024 (318,76KB)

PDFZarządzenie nr 6/2024 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (371,58KB)

PDFZarządzenie nr 4/2024 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziałów wynoszących łącznie 685/1041 w prawie użytkowania wieczystego gruntu (105,48KB)

PDFZarządzenie nr 3/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (206,45KB)

PDFZarządzenie nr 2/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2024 rok (223,10KB)

PDFZarządzenie nr 1/2024 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (549,37KB)