Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia - rok 2024

PDFZarządzenie nr 39/2024 w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2024 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2024/2025 (454,67KB)

PDFZarządzenie nr 36/2024 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (369,05KB)

_PDFZarządzenie nr 35/2024 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Łany, Rudziniec oraz Taciszów stanowiących własność Gminy Rudziniec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (162,09KB)

_PDFZarządzenie nr 32/2024 w sprawie wyceny bilansowej aktywów na dzień 31.12.2023 r. (154,92KB)

PDFZarządzenie nr 31/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (300,61KB)

PDFZarządzenie nr 30/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2024 rok (324,24KB)

PDFZarządzenie nr 29/2024 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku (202,02KB)

PDFZarządzenie nr 28/2024 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2024/2025 (88,90KB)

PDFZarządzenie nr 27/2024 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2024 i lata następne (3,22MB)

PDFZarządzenie nr 26/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (206,57KB)

PDFZarządzenie nr 24/2024 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 323/2018 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 03.10.2018r. (105,08KB)

PDFZarządzenie nr 23/2024 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudziniec do 2030 roku (594,07KB)

PDFZarządzenie nr 21/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec oznaczonej jako działka nr 583/142, arkusz mapy 1, obręb Rzeczyce oraz ustalenia jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności (192,53KB)

PDFZarządzenie nr 20/2024 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (254,82KB)

PDFZarządzenie nr 19/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (291,42KB)

PDFZarządzenie nr 18/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2024 rok (335,47KB)

PDFZarządzenie nr 17/2024 w sprawie ustalenia jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach: Kleszczów, Rzeczyce, Słupsko, Bojszów, Niewiesze, Chechło, Taciszów, Ligota Łabędzka, Rudno, Bycina oraz Rudziniec (147,21KB)

PDFZarządzenie nr 16/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach: Kleszczów, Rzeczyce, Bycina, Niewiesze oraz Rudziniec (788,91KB)

PDFZarządzenie nr 15/2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec Nr 234/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Rudziniec (111,55KB)

PDFZarządzenie nr 14/2024 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2024 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 13/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (348,94KB)

PDFZarządzenie nr 12/2024 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rudziniec do zaciągania zobowiązań o których mowa w art. 228 ustawy o finansach publicznych (97,85KB)

PDFZarządzenie nr 11/2024 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (259,91KB)

PDFZarządzenie nr 10/2024 w sprawie przyjęcia na 2024 rok planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec (324,82KB)

PDFZarządzenie nr 8/2024 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału wynoszącego 74/1041 w prawie użytkowania wieczystego gruntu (105,52KB)

PDFZarządzenie nr 7/2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2024 (318,76KB)

PDFZarządzenie nr 6/2024 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (371,58KB)

PDFZarządzenie nr 4/2024 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziałów wynoszących łącznie 685/1041 w prawie użytkowania wieczystego gruntu (105,48KB)

PDFZarządzenie nr 3/2024 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (206,45KB)

PDFZarządzenie nr 2/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2024 rok (223,10KB)

PDFZarządzenie nr 1/2024 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Rudziniec na 2024 rok (549,37KB)