Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbędzie się w dniu 4 stycznia 2024 r.

Zawiadamia się, że w dniu 4 stycznia 2024 r., godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. Rozpoczęcie prac komisji odbędzie się w Przedszkolu Publicznym w Słupsku przy ul. Polnej 2. Kontynuacja prac w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

Część wyjazdowa komisji godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Zapoznanie się z zrealizowaną inwestycją pn.: „Modernizacja kuchni w przedszkolu publicznym w Słupsku”.
 5. Zapoznanie się z zrealizowaną inwestycją pn.: „Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku w Poniszowicach”.
 6. Wizja lokalna w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle.

Kontynuacja prac w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec godz. 16.45

 1. Zapoznanie się z wynikami konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w roku 2024  w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
 2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałami przedszkolnymi w Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego  w Chechle o strukturze klas I – III wraz z oddziałami przedszkolnymi.
 3. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Poniszowicach w oddział Przedszkola Publicznego  w  Poniszowicach.
 4. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych  do  potwierdzania  tych  kryteriów.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.