Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe - informacje, akty prawne

Wizualizacja wyników wyborów samorządowych 2024

 

PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rudzińcu o dyżurach w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 (144,87KB)

PDFPostanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji nr 13 (39,26KB)

PDFPostanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji nr 8 (34,01KB)

PDFObwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gliwicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (3,03MB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudzińcu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rudziniec (212,80KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudzińcu o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rudziniec (133,79KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych (379,07KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rudziniec (288,50KB)

PDFObwieszczenie TKW w Rudzińcu o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rudziniec (105,12KB)

PDFObwieszczenie TKW w Rudzińcu o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu nr 6 (99,53KB)

PDFObwieszczenie TKW w Rudzińcu o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu nr 5 (98,54KB)

PDFObwieszczenie TKW w Rudzińcu o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rudziniec (108,11KB)

PDFInformacja o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych (113,14KB)

PDFInformacja Komisarza Wyborczego o losowaniach (100,12KB)

PDFHarmonogram dyżurów TKW w Rudzińcu (88,07KB)

PDFObwieszczenie Wójta o numerach oraz granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika (134,97KB)

PDFPostanowienie w sprawie podziału Gminy Rudziniec na stałe obwody głosowania (1,43MB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudzińcu (38,61KB)

PDFObwieszczenie o możliwości dodatkowych zgłoszeń (108,41KB)

PDFWzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (138,55KB)

PDFUchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (206,63KB)

PDFHarmonogram dyżurów Terytorialnej Komisji Wyborczej w Rudzińcu. (90,53KB)

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Katowicach II (200,68KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rudziniec w sprawie informacji o okręgach wyborczych (149,49KB)

PDFObwieszczenie Starosty Gliwickiego w sprawie informacji o okręgach wyborczych (67,08KB)

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie informacji o okręgach wyborczych (100,85KB)

PDFInformacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów burmistrzów i prezydentów miast (196,94KB)

PDFInformacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii (179,38KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie podziału Gminy Rudziniec na okręgi wyborcze (102,84KB)

PDFUchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze i podziału gmin na stałe obwody głosowania (175,99KB)

Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców

Przypominamy, że w wyborach samorządowych głosujemy w miejscu stałego zameldowania! Inaczej niż w związku z innymi wyborami nie będzie więc można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania. Osoby chcące głosować poza miejscem stałego meldunku mogą dopisać się do rejestru wyborców, w miejscu stałego zamieszkania - opis usługi: Zmień stały obwód głosowania lub dopisz się do CRW