Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XCVI Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 r.

Zawiadamia się, że w dniu 5 grudnia 2023 r., godz. 15.30 odbędzie się XCVI Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XCVI Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rudziniec na 2024 rok.
 7. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2024 rok.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2024 i lata następne.
 9. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2024 i lata następne.
 10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów
 11. Zamknięcie posiedzenia.