Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r.

Zawiadamia się, że w dniu 16 listopada 2023 r., godz. 09.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, w  sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec.
  5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,      o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.
  6. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.
  7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
  8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie posiedzenia.