Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XCIV Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 30 października 2023 r.

Zawiadamia się, że w dniu 30 października 2023 r., godz. 15.30 odbędzie się XCIV Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XCIV Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych na ręce Przewodniczącego Rady Gminy przez radnych.
 6. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych na ręce Wójta Gminy przez podległych pracowników.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne.
 10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
 12. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 13. Zamknięcie posiedzenia.