Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XCI Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2023 r.

Zawiadamia się, że w dniu 24 sierpnia 2023 r., godz. 16.00 odbędzie się XCI Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie XCI Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia  15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne.
 8. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Rudziniec.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/358/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalania zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Rudziniec.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2023 roku.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Rudziniec.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu oraz zakresu powierzonych zadań w ramach wspólnej obsługi.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 15. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Niekarmia.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2023.
 17. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów
 18. Zamknięcie posiedzenia.