Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2023 r.

Zawiadamia się, że w dniu 22 sierpnia 2023 r., godz. 15.45 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, w  sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Wnioski i uwagi do postępowania przetargowego na odbiór i utylizację odpadów komunalnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/358/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalania zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Rudziniec.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne.
 9. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Rudziniec.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2023 roku.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Rudziniec.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu oraz zakresu powierzonych zadań w ramach wspólnej obsługi.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Niekarmia.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2023.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie posiedzenia.