Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy - rok 2022

Uchwały LXI Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 30 grudnia 2021 r.
 
 
 
 
 
Uchwały LXII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 20 stycznia 2022 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwały LXIII Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 10 lutego 2022 r.
 

PDFUchwała nr LXIII/381/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFUchwała nr LXIII/382/2022 w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFUchwała nr LXIII/383/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec

PDFUchwała nr LXIII/384/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec

PDFUchwała nr LXIII/385/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego

PDFUchwała nr LXIII/386/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudziniec uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

PDFApel w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na działkach 542/2, 543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 przy alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Gliwicach, obręb Kozłówka” oraz poparcia sprzeciwu wyrażonego przez Mieszkańców Gminy Rudziniec

 

Uchwały LXIV Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 10 marca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXIV/387/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec

PDFUchwała nr LXIV/388/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała nr LXIV/389/2022 w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2022 roku"

PDFUchwała nr LXIV/390/2022 w sprawie protestu przeciwko obniżeniu ilości godzin nauczania języka niemieckiego mniejszości narodowej oraz zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

PDFUchwała nr LXIV/391/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok

 

Uchwały LXV Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 29 marca 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXV/392/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFUchwała nr LXV/393/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFUchwała nr LXV/394/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFUchwała nr LXV/395/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFUchwała nr LXV/396/2022 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2022

 

Uchwały LXVI Sesji Rady Gminy Rudziniec, podjęte w dniu 7 kwietnia 2022 r.

 

PDFUchwała nr LXVI/397/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFUchwała nr LXVI/398/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFUchwała nr LXVI/399/2022 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rudziniec na lata 2022-2025”