Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XC Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 13 lipca 2023 r.

Zawiadamia się, że w dniu 13 lipca 2023 r., godz. 16.30 odbędzie się XC Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XC Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Uchwała w sprawie przystąpienia do współdziałania z innymi gminami poprzez zawarcie przez Gminę Rudziniec porozumienia międzygminnego na realizację zadania pn. „Zielone Gminy – energia z OZE na terenie gmin partnerskich: gminy Pyskowice, gminy Pilchowice, gminy Rudziniec, gminy Sośnicowice, gminy Toszek, gminy Wielowieś,” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne.

6. Zamknięcie posiedzenia.