Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r.
  Data modyfikacji: 07-06-2023 11:05
 2. Informacja o realizacji zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert - "Prezentacja gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec w ramach Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych"
  Data modyfikacji: 06-06-2023 10:31
 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Data modyfikacji: 05-06-2023 14:58
 4. Zarządzenie nr 133/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dn. 04.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Niewiesze stanowiącej własność Gminy Rudziniec
  Data modyfikacji: 05-06-2023 14:12
 5. Raport o stanie Gminy
  Data modyfikacji: 05-06-2023 14:09
 6. Informacja o PKD i wskaźniku zwiększającym na rok 2023
  Data modyfikacji: 02-06-2023 08:18
 7. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 r.
  Data modyfikacji: 02-06-2023 07:46
 8. Zarządzenie nr 163/2023 Wójta Gminy Rudziniec z 01.06.2023r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Niewiesze przy ul. Sosnowej, stanowiącej własność Gminy Rudziniec
  Data modyfikacji: 01-06-2023 14:37
 9. Sprawozdanie z realizacji „Program współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) na rok 2022”
  Data modyfikacji: 31-05-2023 15:36
 10. Zarządzenia - rok 2023
  Data modyfikacji: 31-05-2023 10:57