Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbędzie się w dniu 23 maja 2023 r.

Zawiadamia się, że w dniu 23 maja 2023 r., godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, w  sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności.

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4. Analiza sprawozdania z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.

        a) sytuacja finansowa Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.

5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2022 rok w zakresie niepokrywającym się z zakresem działania Komisji ds. Ochrony Środowiska oraz Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

6. Sprawy bieżące.

7. Zamknięcie posiedzenia.