Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 16 maja 2023 r.

Zawiadamia się, że w dniu 16 maja 2023 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, w  sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Omówienie przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudnie".
 5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 maja 2023 roku.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2023.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 10. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością rzeczową.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie posiedzenia.