Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXXXVI Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Zawiadamia się, że w dniu 27 kwietnia 2023 r., godz. 16.00 odbędzie się LXXXVI Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXXXVI Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach do ceny 1 m3  wody.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2023-2026.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia   15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne.
 11. Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2023.
 12. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 13. Zamknięcie posiedzenia.