Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXXXV Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r.

Zawiadamia się, że w dniu 28 marca 2023 r., godz. 15.30 odbędzie się LXXXV Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXXXV Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Rudnie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym.
 6. Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bycinie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Bycinie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym.
 7. Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pławniowicach o strukturze klas I-VIII w Szkołę Podstawową w Pławniowicach o strukturze klas I – III.
 8. Uchwała w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Poniszowicach poprzez  przeniesienie  jego  siedziby.
 9. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje dyrektora i wicedyrektora w szkole lub zespole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć  tym  osobom.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą „Przyjazna Energia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 11. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rudziniec.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok.
 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne.
 15. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 16. Zamknięcie posiedzenia.