Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia - rok 2023

PDFZarządzenie nr 438/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (308,46KB)

PDFZarządzenie nr 437/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (294,53KB)

PDFZarządzenie nr 436/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (316,45KB)

PDFZarządzenie nr 436/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (316,45KB)

PDFZarządzenie nr 433/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 421/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (269,34KB)

PDFZarządzenie nr 432/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (313,55KB)

PDFZarządzenie nr 431/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (336,37KB)

PDFZarządzenie nr 428/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (231,37KB)

PDFZarządzenie nr 427/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (262,45KB)

PDFZarządzenie nr 424/2023 w sprawie przyjęcia na rok 2024 Regulaminu realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2024 – 2026” (1,63MB)

PDFZarządzenie nr 421/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 403/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (271,51KB)

PDFZarządzenie nr 420/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (312,46KB)

PDFZarządzenie nr 419/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (378,43KB)

PDFZarządzenie nr 416/2023 w sprawie wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, położonej w miejscowości Pławniowice, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (357,39KB)

PDFZarządzenie nr 415/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (313,98KB)

PDFZarządzenie nr 414/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (386,08KB)

PDFZarządzenie nr 413/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 991 z póżn. zm. ) (144,69KB)

PDFZarządzenie nr 412/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (336,59KB)

PDFZarządzenie nr 411/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (402,52KB)

PDFZarządzenie nr 410/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 268/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 24 sierpnia 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (267,71KB)

PDFZarządzenie nr 409/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 408/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (382,12KB)

PDFZarządzenie nr 406/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 443/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 8 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec (109,32KB)

PDFZarządzenie nr 405/2023 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (368,29KB)

PDFZarządzenie nr 403/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 398/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (269,60KB)

PDFZarządzenie nr 402/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (322,11KB)

PDFZarządzenie nr 401/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (389,56KB)

PDFZarządzenie nr 400/2023 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (372,57KB)

PDFZarządzenie nr 399/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (266,18KB)

PDFZarządzenie nr 398/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 363/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 31 października 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (271,92KB)

PDFZarządzenie nr 397/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (295,38KB)

PDFZarządzenie nr 396/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (357,99KB)

PDFZarządzenie nr 395/2023 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudziniec do 2030 roku (193,47KB)

PDFZarządzenie nr 394/2023 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Łany przy ul. Pyskowickiej 36, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (431,74KB)

PDFZarządzenie nr 393/2023 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Rudno przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele inne niż rolnicze związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej (139,38KB)

PDFZarządzenie nr 391/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku (221,95KB)

PDFZarządzenie nr 390/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (233,45KB)

PDFZarządzenie nr 389/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (312,89KB)

PDFZarządzenie nr 388/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 387/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (372,06KB)

PDFZarządzenie nr 383/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (319,88KB)

PDFZarządzenie 382/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (325,32KB)

PDFZarządzenie nr 381/2023 w sprawie wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, położonej w miejscowości Pławniowice, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (388,39KB)

PDFZarządzenie nr 379/2023 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec (477,74KB)

PDFZarządzenie nr 378/2023 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,30KB)

PDFZarządzenie nr 375/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (318,69KB)

PDFZarządzenie nr 374/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (380,20KB)

PDFZarządzenie nr 373/2023 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,90KB)

PDFZarządzenie nr 369/2023 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2024 i lata następne (3,35MB)

PDFZarządzenie nr 368/2023 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Rudziniec na 2024 rok (1,78MB)

_PDFZarządzenie nr 367/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach Rudno, Rudziniec i Taciszów (1,55MB)

PDFZarządzenie nr 366/20323 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (311,52KB)

PDFZarządzenie nr 365/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (328,97KB)

PDFZarządzenie nr 364/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (404,27KB)

PDFZarządzenie nr 363/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 322/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 września 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (270,53KB)

PDFZarządzenie nr 362/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (312,60KB)

PDFZarządzenie nr 361/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (319,14KB)

PDFZarządzenie nr 360/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (358,27KB)

PDFZarządzenie nr 359/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 358/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (397,34KB)

PDFZarządzenie nr 357/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (313,67KB)

PDFZarządzenie nr 356/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (355,36KB)

PDFZarządzenie nr 355/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (467,27KB)

PDFZarządzenie nr 353/2023 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (369,13KB)

PDFZarządzenie nr 352/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,28MB)

PDFZarządzenie nr 351/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (334,05KB)

PDFZarządzenie nr 350/2023 w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 150/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rudziniec (192,01KB)

PDFZarządzenie nr 348/2023 w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (99,22KB)

PDFZarządzenie nr 347/2023 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Zakup silnika do samochodu asenizacyjnego” (192,58KB)

PDFZarządzenie nr 345/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (206,01KB)

PDFZarządzenie nr 344/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (212,85KB)

PDFZarządzenie nr 343/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (230,16KB)

PDFZarządzenie nr 342/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (314,85KB)

PDFZarządzenie nr 341/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (308,14KB)

PDFZarządzenie nr 340/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (358,13KB)

PDFZarządzenie nr 338/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (315,80KB)

PDFZarządzenie nr 337/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (326,22KB)

PDFZarządzenie nr 336/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (364,16KB)

PDFZarządzenie nr 335/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (285,75KB)

PDFZarządzenie nr 334/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (313,90KB)

PDFZarządzenie nr 333/2023 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału wynoszącego 1/8 we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (107,82KB)

PDFZarządzenie nr 332/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (130,66KB)

PDFZarządzenie nr 330/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (204,14KB)

PDFZarządzenie nr 329/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (312,56KB)

PDFZarządzenie nr 328/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (404,04KB)

PDFZarządzenie nr 327/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (207,04KB)

PDFZarządzenie nr 326/2023 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 205/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec” (190,88KB)

PDFZarządzenie nr 325/2023 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 204/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji w miejscowości Bojszów przy ul. Dąbrówki wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków” (191,13KB)

PDFZarządzenie nr 324/2023 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (107,34KB)

PDFZarządzenie nr 322/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 315/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 25 września 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (270,38KB)

PDFZarządzenie nr 321/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (311,97KB)

PDFZarządzenie nr 320/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (346,95KB)

PDFZarządzenie nr 319/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (378,13KB)

PDFZarządzenie nr 318/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (409,85KB)

PDFZarządzenie nr 315/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (203,32KB)

PDFZarządzenie nr 314/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (218,91KB)

PDFZarządzenie nr 313/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (296,84KB)

PDFZarządzenie nr 309/2023 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (368,33KB)

PDFZarządzenie nr 308/2023 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach Rudno, Rudziniec i Taciszów, stanowiących własność Gminy Rudziniec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (162,56KB)

PDFZarządzenie nr 306/2023 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (369,09KB)

PDFZarządzenie nr 305/2023 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „ Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych ( program Elena)” (192,34KB)

PDFZarządzenie nr 304/2023 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku archiwum w Łanach” (193,68KB)

PDFZarządzenie nr 302/2023 w sprawie w sprawie: opracowania materiałów planistycznych stanowiących podstawę przygotowania projektu uchwały bu dżetowej Gminy Rudziniec na 2024 rok (176,95KB)

PDFZarządzenie nr 301/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Bojszowie, stanowiącej własność Gminy Rudziniec, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne pod pasieki pszczele (324,81KB)

PDFZarządzenie nr 300/2023 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału wynoszącego 720/9091 w prawie użytkowania wieczystego gruntu (107,93KB)

PDFZarządzenie nr 298/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 278/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (272,58KB)

PDFZarządzenie nr 297/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (304,03KB)

PDFZarządzenie nr 296/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (334,69KB)

PDFZarządzenie nr 293/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (205,88KB)

PDFZarządzenie nr 292/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (220,06KB)

PDFZarządzenie nr 291/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (314,31KB)

PDFZarządzenie nr 281/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (316,07KB)

PDFZarządzenie nr 280/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (319,41KB)

PDFZarządzenie nr 279/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (361,40KB)

PDFZarządzenie nr 278/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 239/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 25 lipca 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (268,36KB)

PDFZarządzenie nr 277/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (295,29KB)

PDFZarządzenie nr 276/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (325,55KB)

PDFZarządzenie nr 275/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Poniszowice przy ul. Gliwickiej 67, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (394,86KB)

PDFZarządzenie nr 274/2023 w sprawie ustalenia wartości godziwej środków trwałych stanowiących nieruchomości gruntowe do celów księgowych (120,49KB)

PDFZarządzenie nr 273/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (216,90KB)

PDFZarządzenie nr 272/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (250,73KB)

PDFZarządzenie nr 270/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (237,55KB)

PDFZarządzenie nr 269/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (265,02KB)

PDFZarządzenie nr 268/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 28 marca 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (266,56KB)

PDFZarządzenie nr 267/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (1,84MB)

PDFZarządzenie nr 266/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (355,48KB)

PDFZarządzenie nr 265A/2023 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec (1,75MB)

PDFZarządzenie nr 259/2023 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (369,83KB)

PDFZarządzenie nr 258/2023 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości (141,62KB)

PDFZarządzenie nr 256/2023 zmieniające Zarządzenie nr 36/2023 z dnia 07 lutego 2023 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja SUW Niewiesze” (454,69KB)

PDFZarządzenie nr 254/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (307,90KB)

PDFZarządzenie nr 253/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (327,52KB)

PDFZarządzenie nr 252/2023 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (106,30KB)

PDFZarządzenie nr 249/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (200,72KB)

PDFZarządzenie nr 248/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (225,04KB)

PDFZarządzenie nr 247/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (269,12KB)

PDFZarządzenie nr 245/2023 w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji przez Gminę Rudziniec obowiązków w zakresie identyfikacji Schematów Podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych (201,21KB)

PDFZarządzenie nr 243/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (311,63KB)

PDFZarządzenie nr 242/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (296,96KB)

PDFZarządzenie nr 241/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (346,49KB)

PDFZarządzenie nr 240/2023 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji zadania „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w sołectwie Poniszowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (138,52KB)

PDFZarządzenie nr 239/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 199/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (269,15KB)

PDFZarządzenie nr 238/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (179,14KB)

PDFZarządzenie nr 237/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (310,55KB)

PDFZarządzenie nr 226/2023 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania polegającego na zabezpieczeniu obiektu poprzez wykonanie robót budowlanych niezbędnych do usunięcia stanu zagrożenia i zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego budynku w Poniszowicach przy ulicy Gliwickiej 67 (113,66KB)

PDFZarządzenie nr 225/2023 zmieniające Zarządzenie nr 205/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec przy ul. Akacjowej, Jaśminowej, Brzozowej, Nad Lisim Potokiem i Zamkowej” (445,80KB)

PDFZarządzenie nr 224/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (224,16KB)

PDFZarządzenie nr 223/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (251,40KB)

PDFZarządzenie nr 219/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (316,20KB)

PDFZarządzenie nr 218/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,22MB)

PDFZarządzenie nr 217/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (314,49KB)

PDFZarządzenie nr 216/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (287,78KB)

PDFZarządzenie nr 215/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (331,35KB)

PDFZarządzenie nr 214/2023 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania polegającego na zakupie ciągnika rolniczego (63,98KB)

PDFZarządzenie nr 211/2023 w sprawie ustalenia procedury lokowania wolnych środków budżetu Gminy Rudziniec w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu (130,72KB)

PDFZarządzenie nr 209/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (200,30KB)

PDFZarządzenie nr 208/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (292,96KB)

PDFZarządzenie nr 207/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (349,13KB)

PDFZarządzenie nr 206/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29.06.2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Poniszowice (376,33KB)

PDFZarządzenie nr 205/2023 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec przy ul. Akacjowej, Jaśminowej, Brzozowej, Nad Lisim Potokiem i Zamkowej” (190,21KB)

PDFZarządzenie nr 204/2023 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji w miejscowości Bojszów przy ul. Dąbrówki wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków” (190,15KB)

PDFZarządzenie nr 203/2023 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Budowa wodociągu w Rudzińcu” (189,48KB)

PDFZarządzenie nr 202/2023 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Budowa wodociągu w Pławniowicach” (190,73KB)

PDFZarządzenie nr 201/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w okresie od 01.07.2023 r. - 31.12.2023 r. oraz Regulaminu prac Komisji (203,00KB)

PDFZarządzenie nr 199/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 160/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 31 maja 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (268,00KB)

PDFZarządzenie nr 198/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (295,00KB)

PDFZarządzenie nr 197/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (325,21KB)

PDFZarządzenie nr 196/2023 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału wynoszącego 812/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu (107,74KB)

PDFZarządzenie nr 193/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle (227,80KB)

PDFZarządzenie nr 192/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pławniowicach (229,07KB)

PDFZarządzenie nr 191/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bycinie (228,46KB)

PDFZarządzenie nr 190/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego oraz ogłoszenia naboru uczestników w ramach projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Rudziniec” (1,37MB)

PDFZarządzenie nr 187/2023 w sprawie w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania polegającego na zakupie i ułożeniu kostki brukowej za budynkiem wykorzystywanym na działalność statutową sołectwa Bojszów działka nr 785/54 obręb Bojszów (109,31KB)

PDFZarządzenie nr 186/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (310,83KB)

PDFZarządzenie nr 185/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (301,29KB)

PDFZarządzenie nr 184/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (337,80KB)

PDFZarządzenie nr 183/2023 w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 200/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec (102,22KB)

PDFZarządzenie nr 181/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,23MB)

PDFZarządzenie nr 180/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (357,30KB)

PDFZarządzenie nr 178/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu (109,91KB)

PDFZarządzenie nr 169/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (332,90KB)

PDFZarządzenie nr 168/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (375,06KB)

PDFZarządzenie nr 167/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Rudziniec prawa własności części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00013484/7 (132,18KB)

PDFZarządzenie nr 166/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (197,31KB)

PDFZarządzenie nr 163/2023 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nie ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Niewiesze przy ul. Sosnowej stanowiącej własność Gminy Rudziniec (459,46KB)

PDFZarządzenie nr 161/2023 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudziniec „Raportu o stanie Gminy Rudziniec za 2022 rok” (102,24KB)

PDFZarządzenie nr 160/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 22 maja 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (268,07KB)

PDFZarządzenie nr 159/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (300,87KB)

PDFZarządzenie nr 158/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (322,69KB)

PDFZarządzenie nr 157/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (206,60KB)

PDFZarządzenie nr 156/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (314,80KB)

PDFZarządzenie nr 155/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (188,56KB)

PDFZarządzenie nr 154/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (379,86KB)

PDFZarządzenie nr 153/2023 w sprawie w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Bojszów stanowiącej własność Gminy Rudziniec, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne pod pasieki pszczele (177,78KB)

PDFZarządzenie nr 152/2023 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nie ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Niewiesze przy ul. Wędkarskiej, stanowiąc ych własność Gm iny R udzin iec (519,64KB)

PDFZarządzenie nr 151/2023 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nie ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Łany przy ul. Pyskowickie j 36, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (582,90KB)

PDFZarządzenie nr 150/2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rudziniec (86,28KB)

PDFZarządzenie nr 149/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 124/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 24 kwietnia 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (265,83KB)

PDFZarządzenie nr 148/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (295,14KB)

PDFZarządzenie nr 147/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (324,87KB)

PDFZarządzenie nr 146/2023 w sprawie w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: Zabudowa podestu dla osoby niepełnosprawnej w Słupsku (177,55KB)

PDFZarządzenie nr 144/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,23MB)

PDFZarządzenie nr 143/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (310,05KB)

PDFZarządzenie nr 142/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (314,08KB)

PDFZarządzenie nr 141/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (300,68KB)

PDFZarządzenie nr 140/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (341,55KB)

PDFZarządzenie nr 139/2023 zmieniające Zarządzenie nr 37/2023 z dnia 07 lutego 2023 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur cementowo-azbestowych” (461,72KB)

PDFZarządzenie nr 137/2023 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,93KB)

PDFZarządzenie nr 135/2023 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (107,46KB)

PDFZarządzenie nr 134/2023 w sprawie przekazania w administrowanie i do eksploatacji nieruchomości gruntowych, położonych w Rudzińcu (123,31KB)

PDFZarządzenie nr 133/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Niewiesze stanowiącej własność Gminy Rudziniec (653,00KB)

PDFZarządzenie nr 132/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (309,81KB)

PDFZarządzenie nr 131/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (309,08KB)

PDFZarządzenie nr 130/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (337,13KB)

PDFZarządzenie nr 128/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 127/2023 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału wynoszącego 109/1462 w prawie użytkowania wieczystego gruntu (107,63KB)

PDFZarządzenie nr 126/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach Taciszów, Łany oraz Chechło (1,85MB)

PDFZarządzenie nr 125/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (253,73KB)

PDFZarządzenie nr 124/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 14 kwietnia 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (264,37KB)

PDFZarządzenie nr 123/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (307,09KB)

PDFZarządzenie nr 122/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (323,00KB)

PDFZarządzenie nr 120/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (309,51KB)

PDFZarządzenie nr 119/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (334,38KB)

PDFZarządzenie nr 117/2023 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,93KB)

PDFZarządzenie nr 116/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 marca 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (267,56KB)

PDFZarządzenie nr 115/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (308,28KB)

PDFZarządzenie nr 114/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (317,51KB)

PDFZarządzenie nr 111/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (307,04KB)

PDFZarządzenie nr 110/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (299,66KB)

PDFZarządzenie nr 109/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (339,90KB)

PDFZarządzenie nr 107/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 20 marca 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (267,66KB)

PDFZarządzenie nr 106/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (299,24KB)

PDFZarządzenie nr 105/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (309,39KB)

PDFZarządzenie nr 103/2023 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2022 rok, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy (1,97MB)

PDFZarządzenie nr 102/2023 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (104,74KB)

PDFZarządzenie nr 101/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 7 marca 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (264,15KB)

PDFZarządzenie nr 100/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 99/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (338,35KB)

PDFZarządzenie nr 96/2023 w sprawie w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Chechło, Łany oraz Taciszów, stanowiących własność Gminy Rudziniec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (247,95KB)

PDFZarządzenie nr 95/2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2023/2024 (192,78KB)

_PDFZarządzenie nr 98/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku (222,54KB)

PDFZarządzenie nr 94/2023 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (105,44KB)

PDFZarządzenie nr 93/2023 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (368,83KB)

PDFZarządzenie nr 92/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 15 marca 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (268,33KB)

PDFZarządzenie nr 91/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (308,70KB)

PDFZarządzenie nr 90/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (315,92KB)

PDFZarządzenie nr 89/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (329,54KB)

PDFZarządzenie nr 88/2023 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Niewiesze, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (494,28KB)

PDFZarządzenie nr 87/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 1 marca 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (268,20KB)

PDFZarządzenie nr 86/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (312,77KB)

PDFZarządzenie nr 85/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (312,58KB)

PDFZarządzenie nr 84/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (333,50KB)

PDFZarządzenie ne 83/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie wyceny bilansowej aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022r. (151,99KB)

PDFZarządzenie nr 82/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (315,50KB)

PDFZarządzenie nr 81/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (309,06KB)

PDFZarządzenie nr 80/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (346,35KB)

PDFZarządzenie nr 792023 w sprawie warunków zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy po 120 i 180 dniach od pierwszego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakwaterowanych w obiektach gminnych (109,27KB)

PDFZarządzenie nr 78/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (266,41KB)

PDFZarządzenie nr 77/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 76/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (377,18KB)

PDFZarządzenie nr 72/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (266,77KB)

PDFZarządzenie nr 71/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (306,61KB)

PDFZarządzenie nr 70/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (319,96KB)

PDFZarządzenie nr 69/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (309,58KB)

PDFZarządzenie nr 68/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (301,35KB)

PDFZarządzenie nr 67/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (322,32KB)

PDFZarządzenie nr 65/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 10 lutego 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (267,75KB)

PDFZarządzenie nr 64/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (298,26KB)

PDFZarządzenie nr 63/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (312,42KB)

PDFZarządzenie nr 62/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Rudziniec, ustalenia regulaminu konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej (306,74KB)

PDFZarządzenie nr 61/2023 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (368,79KB)

PDFZarządzenie nr 60/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (299,77KB)

PDFZarządzenie nr 59/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (315,75KB)

PDFZarządzenie nr 58/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Niewiesze przy ul. Sosnowej, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (446,95KB)

PDFZarządzenie nr 57/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Niewiesze przy ul. Wędkarskiej, stanowiących własność Gminy Rudziniec (513,39KB)

PDFZarządzenie nr 56/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Rudziniec, stanowiących własność Gminy Rudziniec (493,07KB)

PDFZarządzenie nr 55/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Rudziniec przy ul. Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (487,41KB)

PDFZarządzenie nr 54/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rzeczyce, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (517,58KB)

PDFZarządzenie nr 53/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łany przy ul. Pyskowickiej 36, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (566,02KB)

PDFZarządzenie nr 52/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chechło, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (459,28KB)

PDFZarządzenie nr 51/2023 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA RUDZINIEC” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (159,03KB)

PDFZarządzenie nr 50/2023 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Rudziniec oraz dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym” (103,87KB)

PDFZarządzenie nr 49/2023 w sprawie wyceny bilansowej aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022r. (147,55KB)

PDFZarządzenie nr 48/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku (221,19KB)

PDFZarządzenie nr 46/2023 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania i dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy. (156,26KB)

PDFZarządzenie nr 45/2023 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości dla środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (157,24KB)

PDFZarządzenie nr 44/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (263,56KB)

PDFZarządzenie nr 43/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (288,20KB)

PDFZarządzenie nr 42/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (291,30KB)

PDFZarządzenie nr 40/2023 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie nowego systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Słupsku” (190,21KB)

PDFZarządzenie nr 39/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 38/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (306,27KB)

PDFZarządzenie nr 37/2023 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur wodociągowych cementowo-azbestowych” (190,56KB)

PDFZarządzenie nr 36/2023 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja SUW Niewiesze” (189,40KB)

PDFZarządzenie nr 34/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 1 lutego 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (263,94KB)

PDFZarządzenie nr 33/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (294,78KB)

PDFZarządzenie nr 32/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (302,32KB)

PDFZarządzenie nr 31/2023 w sprawie w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Bycina przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele inne niż rolnicze związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej (171,01KB)

PDFZarządzenie nr 28/2023 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (369,51KB)

PDFZarządzenie nr 27/2023 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (252,20KB)

PDFZarządzenie nr 26/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (171,25KB)

PDFZarządzenie nr 25/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (284,48KB)

PDFZarządzenie nr 20/2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2023/2024 (450,33KB)

PDFZarządzenie nr 19/2023 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku (203,44KB)

PDFZarządzenie nr 18/2023 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (265,91KB)

PDFZarządzenie nr 17/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (172,38KB)

PDFZarządzenie nr 16/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (308,81KB)

PDFZarządzenie nr 15/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (333,27KB)

PDFZarządzenie nr 14/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (221,54KB)

PDFZarządzenie nr 13/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (259,09KB)

PDFZarządzenie nr 11/2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2023 (277,85KB)

_PDFZarządzenie nr 10/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach Taciszów, Widów, Łany oraz Słupsko (3,40MB)

PDFZarządzenie nr 9/2023 w sprawie sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Taciszów, stanowiącej własność Gminy Rudziniec na cele inne niż rolnicze związane z wykorzystaniem gruntu drogowego niestanowiącego drogi publicznej (501,63KB)

PDFZarządzenie nr 8/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 7/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (327,91KB)

PDFZarządzenie nr 6/2023 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (368,25KB)

PDFZarządzenie nr 5/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kontynuację w roku 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2020-2023” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert (415,49KB)

PDFZarządzenie nr 4/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kontynuację w roku 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2020-2023” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert (418,57KB)

PDFZarządzenie nr 3/2023 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,41KB)

PDFZarządzenie nr 2/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (300,78KB)

PDFZarządzenie nr 1/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (316,43KB)