Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia - rok 2023

PDFZarządzenie nr 96/2023 w sprawie w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Chechło, Łany oraz Taciszów, stanowiących własność Gminy Rudziniec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (247,95KB)

PDFZarządzenie nr 95/2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2023/2024 (192,78KB)

PDFZarządzenie nr 94/2023 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (105,44KB)

PDFZarządzenie nr 93/2023 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (368,83KB)

PDFZarządzenie nr 88/2023 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Niewiesze, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (494,28KB)

PDFZarządzenie ne 83/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie wyceny bilansowej aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022r. (151,99KB)

PDFZarządzenie nr 78/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (266,41KB)

PDFZarządzenie nr 77/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 76/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (377,18KB)

PDFZarządzenie nr 72/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (266,77KB)

PDFZarządzenie nr 71/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (306,61KB)

PDFZarządzenie nr 70/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (319,96KB)

PDFZarządzenie nr 69/2023 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2023 rok (309,58KB)

PDFZarządzenie nr 68/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (301,35KB)

PDFZarządzenie nr 67/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (322,32KB)

PDFZarządzenie nr 65/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 10 lutego 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (267,75KB)

PDFZarządzenie nr 64/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (298,26KB)

PDFZarządzenie nr 63/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (312,42KB)

PDFZarządzenie nr 62/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Rudziniec, ustalenia regulaminu konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej (306,74KB)

PDFZarządzenie nr 61/2023 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (368,79KB)

PDFZarządzenie nr 60/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (299,77KB)

PDFZarządzenie nr 59/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (315,75KB)

PDFZarządzenie nr 58/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Niewiesze przy ul. Sosnowej, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (446,95KB)

PDFZarządzenie nr 57/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Niewiesze przy ul. Wędkarskiej, stanowiących własność Gminy Rudziniec (513,39KB)

PDFZarządzenie nr 56/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Rudziniec, stanowiących własność Gminy Rudziniec (493,07KB)

PDFZarządzenie nr 55/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Rudziniec przy ul. Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (487,41KB)

PDFZarządzenie nr 54/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rzeczyce, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (517,58KB)

PDFZarządzenie nr 53/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łany przy ul. Pyskowickiej 36, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (566,02KB)

PDFZarządzenie nr 52/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chechło, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (459,28KB)

PDFZarządzenie nr 51/2023 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA RUDZINIEC” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (159,03KB)

PDFZarządzenie nr 50/2023 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Rudziniec oraz dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym” (103,87KB)

PDFZarządzenie nr 49/2023 w sprawie wyceny bilansowej aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022r. (147,55KB)

PDFZarządzenie nr 48/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku (221,19KB)

PDFZarządzenie nr 46/2023 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania i dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy. (156,26KB)

PDFZarządzenie nr 45/2023 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości dla środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (157,24KB)

PDFZarządzenie nr 44/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (263,56KB)

PDFZarządzenie nr 43/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (288,20KB)

PDFZarządzenie nr 42/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (291,30KB)

PDFZarządzenie nr 40/2023 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie nowego systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Słupsku” (190,21KB)

PDFZarządzenie nr 39/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 38/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (306,27KB)

PDFZarządzenie nr 37/2023 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur wodociągowych cementowo-azbestowych” (190,56KB)

PDFZarządzenie nr 36/2023 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja SUW Niewiesze” (189,40KB)

PDFZarządzenie nr 34/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 1 lutego 2023r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (263,94KB)

PDFZarządzenie nr 33/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (294,78KB)

PDFZarządzenie nr 32/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (302,32KB)

PDFZarządzenie nr 31/2023 w sprawie w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Bycina przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele inne niż rolnicze związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej (171,01KB)

PDFZarządzenie nr 28/2023 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (369,51KB)

PDFZarządzenie nr 27/2023 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (252,20KB)

PDFZarządzenie nr 26/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (171,25KB)

PDFZarządzenie nr 25/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (284,48KB)

PDFZarządzenie nr 20/2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2023/2024 (450,33KB)

PDFZarządzenie nr 19/2023 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku (203,44KB)

PDFZarządzenie nr 18/2023 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (265,91KB)

PDFZarządzenie nr 17/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (172,38KB)

PDFZarządzenie nr 16/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (308,81KB)

PDFZarządzenie nr 15/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (333,27KB)

PDFZarządzenie nr 14/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (221,54KB)

PDFZarządzenie nr 13/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (259,09KB)

PDFZarządzenie nr 11/2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2023 (277,85KB)

_PDFZarządzenie nr 10/2023 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach Taciszów, Widów, Łany oraz Słupsko (3,40MB)

PDFZarządzenie nr 9/2023 w sprawie sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Taciszów, stanowiącej własność Gminy Rudziniec na cele inne niż rolnicze związane z wykorzystaniem gruntu drogowego niestanowiącego drogi publicznej (501,63KB)

PDFZarządzenie nr 8/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 7/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (327,91KB)

PDFZarządzenie nr 6/2023 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (368,25KB)

PDFZarządzenie nr 5/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kontynuację w roku 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2020-2023” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert (415,49KB)

PDFZarządzenie nr 4/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kontynuację w roku 2023 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2020-2023” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert (418,57KB)

PDFZarządzenie nr 3/2023 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,41KB)

PDFZarządzenie nr 2/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (300,78KB)

PDFZarządzenie nr 1/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2023 rok (316,43KB)