Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXXX Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 28 grudnia 2022 r., godz. 16.15 odbędzie się LXXX Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LXXX Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok.
  4. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023”.
  5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudziniec.
  6. Zamknięcie posiedzenia.