Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 27 października 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 27 października 2022 r., godz. 16.00 odbędzie się LXXVII Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie LXXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych na ręce Przewodniczącego Rady Gminy przez radnych.
 6. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych na ręce Wójta Gminy przez podległych pracowników.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
 9. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
 11. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, dla których Gmina Rudziniec będzie ubiegała się o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej..
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec.
 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LXXV/432/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Poniszowicach poprzez przeniesienie jego siedziby.
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne.
 17. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 18. Zamknięcie posiedzenia.