Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 25 października 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 25 października 2022 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, w  sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, dla których Gmina Rudziniec będzie ubiegała się o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXV/432/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Poniszowicach poprzez przeniesienie jego siedziby.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia  16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie posiedzenia.