Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 20 października 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 20 października 2022 r., godz. 09.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, w  sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Omówienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
 5. Omówienie sytuacji związanej z transportem publicznym.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 11. Omówienie stawek podatku rolnego.
 12. Omówienie stawek podatku leśnego.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Przedstawienie wniosków z Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy.
 17. Zamknięcie posiedzenia.