Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXXV Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 29 września 2022 r., godz. 16.00 odbędzie się LXXV Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXXV Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Rudnie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym.
 6. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bycinie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Bycinie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym.
 7. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pławniowicach o strukturze klas I-VIII w Szkołę Podstawową w Pławniowicach o strukturze klas I – III.
 8. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Poniszowicach poprzez przeniesienie jego siedziby.                        
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok.
 12. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 13. Zamknięcie posiedzenia.