Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 27 września 2022 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, w  sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Rudnie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym.
 5. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bycinie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Bycinie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym.
 6. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pławniowicach o strukturze klas I-VIII w Szkołę Podstawową w Pławniowicach o strukturze klas I – III.
 7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Poniszowicach poprzez przeniesienie jego siedziby.                        
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok.
 11. Przedstawienie wniosku pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach.
 12. Omówienie przebiegu prac nad studium zagospodarowania przestrzennego.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie posiedzenia.