Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów

Kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445), ulega dodatkowej aktualizacji, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 4 w w. ustawy.
Na podstawie art. 46 ust.1 w związku z art. 43 ust.2 pkt 3 oraz art. 43 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych zwanej dalej ustawą:
• Podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla szkół podstawowych , w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązująca od 1 lipca 2022 r. wynosi 12 066,00 zł .rocznie/ 1005,50 zł miesięcznie.
• Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych oddziałach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 185.


Dyrektor CUW
mgr Sylwia Stopa

Rudziniec, 01.07.2022 r.