Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXIX Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 23 czerwca 2022 r., godz. 16.00 odbędzie się LXIX Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXIX Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021  r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec
  na rok 2022 i lata następne.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 8. Uchwała w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 9. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 10. Zamknięcie posiedzenia.