Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowa kwota dotacji udzielana dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz informacja o wskazniku zwiększjacym

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445 ) :
• Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok 2022 wynosi 12 624,68 zł .
• Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych oddziałach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 185.
• Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art.14 ust.1 ustawy na rok 2021 wynosi: 1,291
• Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, w placówkach prowadzonych przez Gminę Rudziniec wynosi 1016,67

 

Rudziniec, 28.04.2022r.

Dyrektor CUW
mgr Sylwia Stopa