Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 19 maja 2022 r., godz. 16.00 odbędzie się LXVII Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Rudziniec za 2021 rok:

- przedstawienie przez Wójta Gminy Rudziniec raportu o stanie Gminy za 2021 rok,

- debata nad raportem o stanie Gminy za 2021 rok,

- zakończenie debaty.

 1. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec wotum zaufania.
 2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok.
 3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok.
 4. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudziniec za 2021 rok.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudziniec.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok.
 8. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 9. Zamknięcie posiedzenia.