Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 17 maja 2022 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, w  sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.
 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie posiedzenia.