Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 28 kwietnia 2022 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej , w  sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.
 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  4. Badanie sprawozdania finansowego Gminy Rudziniec za 2021 rok.
  5. Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok na podstawie:

- sprawozdania finansowego za 2021 r.

- sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

- informacji o stanie mienia komunalnego.

       6. Sprawy bieżące.

       7. Zamknięcie posiedzenia.