Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXVI Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 7 kwietnia 2022 r., godz. 16.00 odbędzie się LXVI Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie LXVI Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
  5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok.
  6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne.
  7. Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rudziniec na lata 2022-2025".
  8. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
  9. Zamknięcie posiedzenia.