Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXIV Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 10 marca 2022 r., godz. 16.00 odbędzie się LXIV Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, w trybie hybrydowym.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXIV Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec.
 6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia  26 listopada 2020r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Uchwała w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2022 roku".
 8. Uchwała w sprawie protestu przeciwko obniżeniu ilości godzin nauczania języka niemieckiego mniejszości narodowej oraz zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok.
 10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 11. Zamknięcie posiedzenia.