Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 10 lutego 2022 r., godz. 17.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w zdalnym trybie obradowania.
 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Omówienie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia  26 listopada 2020r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Podsumowanie wykonania zadań w 2021r. i omówienie priorytetowych działań proekologicznych  w  2022r. na  terenie Gminy Rudziniec 
  1. program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
  2. program ograniczenia niskiej emisji,
  3. program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 2. Omówienie planów rozbudowy kanalizacji sieciowej.
 3. Omówienie zakresu prac związanych z wyczyszczeniem, wyregulowaniem i odmuleniem cieków wodnych, między innymi Lisi Potok w Rudzińcu.
 4. Omówienie wniosku o uznanie pomnika przyrody.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Osobom zainteresowanym uczestnictwem w posiedzeniu zostanie udostępniony link. Chęć uczestnictwa w posiedzeniu należy zgłosić na adres mailowy: rada@rudziniec.pl do dnia 10 lutego 2022 r. do godz. 10.00.