Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 20 stycznia 2022 r., godz. 16.00 odbędzie się LXII Sesja Rady Gminy, w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie LXII Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
5.    Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy.
6.    Uchwała w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2022 dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przeznaczonej na utrzymanie budynków stanowiących zasób komunalny.
7.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/445/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rudziniec.
8.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok.
9.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne.
10.    Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z budżetu Gminy Rudziniec w roku 2022.
11.    Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
12.    Zamknięcie posiedzenia.