Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 r.

Zawiadamia się, że w dniu 17 stycznia  2022 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, w zdalnym trybie obradowania.
 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Stwierdzenie prawomocności.
3.    Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2022 dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przeznaczonej na utrzymanie budynków stanowiących zasób komunalny.
5.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/445/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości  nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rudziniec.
6.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok.
7.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne.
8.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z budżetu Gminy Rudziniec w roku 2022.
9.    Sprawy bieżące.
10.    Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Osobom zainteresowanym uczestnictwem w posiedzeniu zostanie udostępniony link. Chęć uczestnictwa w posiedzeniu należy zgłosić na adres mailowy: rada@rudziniec.pl do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 10.00.