Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia - rok 2022

PDFZarządzenie nr 324/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Łany, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (176,94KB)

PDFZarządzenie nr 308/2022 w sprawie powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków złożonych o udzielenie z budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (123,46KB)

PDFZarządzenie nr 301/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na usunięciu odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (102,88KB)

PDFZarządzenie nr 300/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na wykoszeniu poboczy dróg gminnych i wewnętrznych (74,34KB)

PDFZarządzenie nr 299/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowościach Kleszczów, Słupsko, Niewiesze, Rudziniec, Łany, Pławniowice (1,56MB)

PDFZarządzenie nr 298/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Niewiesze w części na cele związane z terenami zajętymi pod domki rekreacyjne i przyczepy campingowe oraz w części jako ogródek rekreacyjny, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (417,61KB)

PDFZarządzenie nr 297/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rudzińcu przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (487,73KB)

PDFZarządzenie nr 280/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (301,08KB)

PDFZarządzenie nr 279/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (336,87KB)

PDFZarządzenie nr 278/2022 w sprawie sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Taciszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę jako ogródek przydomowy (189,58KB)

PDFZarządzenie nr 277/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 245/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (266,18KB)

PDFZarządzenie nr 276/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (287,40KB)

PDFZarządzenie nr 275/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (308,60KB)

PDFZarządzenie nr 274/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (309,05KB)

PDFZarządzenie nr 273/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (290,93KB)

PDFZarządzenie nr 272/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (346,09KB)

PDFZarządzenie nr 271/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (207,59KB)

PDFZarządzenie nr 270/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (241,10KB)

PDFZarządzenie nr 268/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 267/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (389,23KB)

PDFZarządzenie nr 264/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (312,62KB)

PDFZarządzenie nr 263/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (308,46KB)

PDFZarządzenie nr 262/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (332,20KB)

PDFZarządzenie nr 260/2022 w sprawie sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Niewiesze przeznaczonych do oddania w dzierżawę w części na cele związane z terenami zajętymi pod domki rekreacyjne i przyczepy campingowe oraz w części jako ogródek rekreacyjny (193,72KB)

PDFZarządzenie nr 259/2022 w sprawie sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach Łany, Kleszczów, Niewiesze Słupsko Pławniowice i Rudziniec przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (242,07KB)

PDFZarządzenie nr 258/2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku (217,96KB)

PDFZarządzenie nr 257/2022 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudziniec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury dla których Gmina Rudziniec jest organem założycielskim za I półrocze 2022 roku (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 256/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (315,48KB)

PDFZarządzenie nr 255/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (322,01KB)

PDFZarządzenie nr 254/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (362,45KB)

PDFZarządzenie nr 253/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (309,87KB)

PDFZarządzenie nr 252/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (301,70KB)

PDFZarządzenie nr 251/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (330,37KB)

PDFZarządzenie nr 250/2022 w sprawie w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 108/2019 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 03 kwietnia 2019r. dot. przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec na lata 2020 - 2022 ze zm. (153,64KB)

PDFZarządzenie nr 249/2022 w sprawie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec w 2022 r. (134,91KB)

PDFZarządzenie nr 246/2022 w sprawie w sprawie: wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Rudziniec przy ulicy Szkolnej (378,66KB)

PDFZarządzenie nr 245/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (264,66KB)

PDFZarządzenie nr 244/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 243/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (347,84KB)

PDFZarządzenie nr 242/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 205/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 7 lipca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (262,37KB)

PDFZarządzenie nr 241/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (287,29KB)

PDFZarządzenie nr 240/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (308,72KB)

PDFZarządzenie nr 239/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (108,71KB)

PDFZarządzenie nr 238/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (291,49KB)

PDFZarządzenie nr 237/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (341,69KB)

DOCXZarządzenie nr 232/2022 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (20,99KB)

PDFZarządzenie nr 231/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowości Chechło (1,98MB)

PDFZarządzenie nr 230/2022 w sprawie sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Łany celem utworzenia miejsca postojowego dla przyczep samochodowych (408,63KB)

PDFZarządzenie nr 229/2022 w sprawie utrzymania ścieżek rowerowych zlokalizowanych wokół Jeziora Pławniowice przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (111,67KB)

PDFZarządzenie nr 228/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (308,42KB)

PDFZarządzenie nr 227/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (309,29KB)

PDFZarządzenie nr 226/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (354,78KB)

PDFZarządzenie nr 225/2022 zmieniające Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja SUW Niewiesze” (456,52KB)

PDFZarządzenie nr 223/2022 w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniszowicach przy ul. Gliwickiej 67 (316,08KB)

PDFZarządzenie nr 221/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 220/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (346,68KB)

PDFZarządzenie nr 219/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na przygotowaniu lokali mieszkalnych na przyjęcie obywateli Ukrainy (185,66KB)

PDFZarządzenie nr 218/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na wykoszeniu poboczy dróg gminnych i wewnętrznych (592,89KB)

PDFZarządzenie nr 217/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (300,92KB)

PDFZarządzenie nr 216/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (316,61KB)

PDFZarządzenie nr 212/2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 146/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach za 2020 rok (196,00KB)

PDFZarządzenie nr 210/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (308,67KB)

PDFZarządzenie nr 209/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (298,58KB)

PDFZarządzenie nr 208/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (335,75KB)

PDFZarządzenie nr 207/2022 zmieniające Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur cementowo-azbestowych” (471,18KB)

PDFZarządzenie nr 206/2022 zmieniające Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja SUW Niewiesze” (468,90KB)

PDFZarządzenie nr 205/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 192/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (265,61KB)

PDFZarządzenie nr 204/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (287,90KB)

PDFZarządzenie nr 203/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (310,17KB)

PDFZarządzenie nr 202/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,27KB)

PDFZarządzenie nr 201/2022 uchylające Zarządzenie nr 137/2022 z dnia 24.05.2022r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegając na remoncie odcinaka drogi wewnętrznej rolniczej – działka nr 161/18 w Poniszowicach (196,81KB)

PDFZarządzenie nr 200/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec (505,60KB)

PDFZarządzenie nr 199/2022 w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (391,06KB)

PDFZarządzenie nr 197/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (311,94KB)

PDFZarządzenie nr 196/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (297,93KB)

PDFZarządzenie nr 195/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (343,61KB)

PDFZarządzenie nr 194/2022 w sprawie sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Chechło przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (243,39KB)

PDFZarządzenie nr 193/2022 w sprawie sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Łany przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem utworzenia miejsca postojowego dla przyczep samochodowych (183,50KB)

PDFZarządzenie nr 192/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 189/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (179,70KB)

PDFZarządzenie nr 191/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (235,59KB)

PDFZarządzenie nr 190/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (270,52KB)

PDFZarządzenie nr 189/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 185/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (266,28KB)

PDFZarządzenie nr 188/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (296,47KB)

PDFZarządzenie nr 187/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (292,09KB)

PDFZarządzenie nr 186/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (274,77KB)

PDFZarządzenie nr 185/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (265,34KB)

PDFZarządzenie nr 184/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (289,35KB)

PDFZarządzenie nr 183/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (280,36KB)

PDFZarządzenie nr 182/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 6 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (263,87KB)

PDFZarządzenie nr 181/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 180/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (312,06KB)

PDFZarządzenie nr 179/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (369,71KB)

PDFZarządzenie nr 178/2022 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w okresie od 01.07.2022 r. - 31.12.2022 r. oraz Regulaminu prac Komisji (108,00KB)

PDFZarządzenie nr 177/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości o charakterze nierolniczym, jako grunt zielony, położonej w miejscowości Niewiesze (448,55KB)

PDFZarządzenie nr 176/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Rudziniec prawa własności nieruchomości położonej w Rudzińcu, stanowiącej fragment ulicy Lipowej (141,96KB)

PDFZarządzenie nr 171/2022 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej (165,34KB)

PDFZarządzenie nr 170/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu wyposażenia w celu przygotowania lokali mieszkalnych na przyjęcie obywateli Ukrainy (185,24KB)

PDFZarządzenie nr 169/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (228,07KB)

PDFZarządzenie nr 168/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (256,62KB)

PDFZarządzenie nr 167/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na zakupie i montażu znaków w miejscowościach Gminy Rudziniec (148,38KB)

PDFZarządzenie nr 166/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na czyszczeniu rowu przy ulicy Bocznej w Bycinie (119,04KB)

PDFZarządzenie nr 165/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,23KB)

PDFZarządzenie nr 164/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (295,27KB)

PDFZarządzenie nr 163/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (318,89KB)

PDFZarządzenie nr 162/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (108,13KB)

PDFZarządzenie nr 160/2022 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektu pn. „Pod biało-czerwoną” współfinansowanego ze środków z budżetu państwa (167,44KB)

PDFZarządzenie nr 159/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (306,08KB)

PDFZarządzenie nr 158/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (337,75KB)

PDFZarządzenie nr 157/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 19 maja 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (263,71KB)

PDFZarządzenie nr 156/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (290,41KB)

PDFZarządzenie nr 155/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (310,04KB)

PDFZarządzenie nr 154/2022 w sprawie w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na wykoszeniu nieruchomości gminnych (200,26KB)

PDFZarządzenie nr 153/2022 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA w GMINIE RUDZINIEC” (172,31KB)

PDFZarządzenie nr 151/2022 zmieniające zarządzenie nr 439/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudziniec (78,82KB)

PDFZarządzenie nr 150/2022 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 149/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (311,04KB)

PDFZarządzenie nr 148/2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (169,00KB)

PDFZarządzenie nr 147/2022 w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Niewiesze przeznaczonej do oddania w dzierżawę jako grunt zielony o charakterze nierolniczym (180,79KB)

PDFZarządzenie nr 146/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach za 2020 rok (192,28KB)

PDFZarządzenie nr 145/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu za 2021 rok (187,84KB)

PDFZarządzenie nr 144/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (300,28KB)

PDFZarządzenie nr 143/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (358,46KB)

PDFZarządzenie nr 142/2022 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bycinie (124,84KB)

PDFZarządzenie nr 141/2022 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (375,76KB)

PDFZarządzenie nr 139/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (210,01KB)

PDFZarządzenie nr 138/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (252,18KB)

PDFZarządzenie nr 137/2022 w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na remoncie odcinka drogi wewnętrznej rolniczej działka nr 161/18 w Poniszowicach (132,60KB)

PDFZarządzenie nr 136/2022 w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania „Zakup garażu wraz z jego posadowieniem i wybrukowaniem terenu przy OSP Rudziniec” (129,87KB)

PDFZarządzenie nr 135/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (211,54KB)

PDFZarządzenie nr 134/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (256,26KB)

PDFZarządzenie nr 133/2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 128/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 16 maja 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (265,27KB)

PDFZarządzenie nr 132/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (342,79KB)

PDFZarządzenie nr 131/2022 w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na wykoszeniu poboczy dróg gminnych i wewnętrznych (77,46KB)

PDFZarządzenie nr 130/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (290,83KB)

PDFZarządzenie nr 129/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (328,21KB)

PDFZarządzenie nr 128/2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 121/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 2 maja 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (259,18KB)

PDFZarządzenie nr 127/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (287,28KB)

PDFZarządzenie nr 126/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (322,74KB)

PDFZarządzenie nr 123/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (299,59KB)

PDFZarządzenie nr 122/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (321,69KB)

PDFZarządzenie nr 121/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (255,56KB)

PDFZarządzenie nr 120/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (285,52KB)

PDFZarządzenie nr 119/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (306,89KB)

PDFZarządzenie nr 118/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (311,07KB)

PDFZarządzenie nr 117/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (180,39KB)

PDFZarządzenie nr 116/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (327,81KB)

PDFZarządzenie nr 114/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (222,56KB)

PDFZarządzenie nr 113/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (256,70KB)

PDFZarządzenie nr 112/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec (201,61KB)

PDFZarządzenie nr 110/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (309,52KB)

PDFZarządzenie nr 109/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (287,54KB)

PDFZarządzenie nr 108/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (333,39KB)

PDFZarządzenie nr 107/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (258,09KB)

PDFZarządzenie nr 106/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (289,81KB)

PDFZarządzenie nr 105/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (310,13KB)

PDFZarządzenie nr 104/2022 w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniszowicach przy ul. Gliwickiej 67 (306,23KB)

PDFZarządzenie nr 103/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (288,06KB)

PDFZarządzenie nr 102/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (345,49KB)

PDFZarządzenie nr 101/2022 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania i dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy (195,22KB)

PDFZarządzenie nr 100/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (309,30KB)

PDFZarządzenie nr 99/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (302,01KB)

PDFZarządzenie nr 98/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (329,28KB)

PDFZarządzenie nr 97/2022 rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (106,90KB)

PDFZarządzenie nr 96/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (306,22KB)

PDFZarządzenie nr 95/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (333,97KB)

PDFZarządzenie nr 94/2022 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektu pn.”Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec” współfinansowanego ze środków z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” (137,79KB)

PDFZarządzenie nr 93/2022 zmieniające Zarządzenie nr 348/2021 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2021 – 2023” w roku 2022 (1,38MB)

PDFZarządzenie nr 92/2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 złotych (150,12KB)

PDFZarządzenie nr 91/2022 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (255,82KB)

PDFZarządzenie nr 90/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 89/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (315,55KB)

PDFZarządzenie nr 88/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na zakupie i montażu znaków drogowych oraz tabliczek z nazwami ulic w miejscowościach Gminy Rudziniec (147,46KB)

PDFZarządzenie nr 86/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (311,34KB)

PDFZarządzenie nr 85/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (337,88KB)

PDFZarządzenie nr 84/2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 56/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2021 rok oraz informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (1,42MB)

PDFZarządzenie nr 82/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (309,60KB)

PDFZarządzenie nr 81/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (310,90KB)

PDFZarządzenie nr 80/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (356,83KB)

PDFZarządzenie nr 79/2022 zmieniające Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur cementowo-azbestowych” (452,69KB)

PDFZarządzenie nr 78/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 77/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (342,77KB)

PDFZarządzenie nr 76/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (209,94KB)

PDFZarządzenie nr 75/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (226,56KB)

PDFZarządzenie nr 73/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na wyposażeniu nieruchomości z terenu Gminy Rudziniec w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (132,74KB)

PDFZarządzenie nr 72/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na zebraniu worków z odpadami pochodzącymi z akcji porządkowej młodzieży szkolnej w ramach akcji „Sprzątania świata” (112,15KB)

PDFZarządzenie nr 70/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na wykonaniu pielęgnacji drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej oraz frezowania pni (143,24KB)

PDFZarządzenie nr 69/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,21KB)

PDFZarządzenie nr 66/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (311,23KB)

PDFZarządzenie nr 65/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (300,66KB)

PDFZarządzenie nr 64/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (319,29KB)

PDFZarządzenie nr 63/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec (110,83KB)

PDFZarządzenie nr 62/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (105,94KB)

PDFZarządzenie nr 61/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (307,46KB)

PDFZarządzenie nr 60/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (289,47KB)

PDFZarządzenie nr 59/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (317,83KB)

PDFZarządzenie nr 58/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 57/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (302,07KB)

PDFZarządzenie nr 56/2022 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2021 rok oraz informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku na którym gromadzone są środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (2,50MB)

PDFZarządzenie nr 55/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (222,33KB)

PDFZarządzenie nr 54/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (238,19KB)

PDFZarządzenie nr 53/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (189,29KB)

PDFZarządzenie nr 52/2022 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (371,73KB)

PDFZarządzenie nr 49/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (312,19KB)

PDFZarządzenie nr 48/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (322,84KB)

PDFZarządzenie nr 47/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (352,83KB)

PDFZarządzenie nr 46/2022 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku (202,34KB)

PDFZarządzenie Nr 45/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowościach Bycina, Łany i Rudziniec (4,30MB)

PDFZarządzenie nr 41/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bycinie przy ul. Zamkowej 18 (340,23KB)

PDFZarządzenie nr 40/2022 w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (227,13KB)

PDFZarządzenie nr 39/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (250,60KB)

PDFZarządzenie nr 35/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na wykonaniu pielęgnacji drzew i krzewów (przycinki) rosnących w pasie drogowym dróg gminnych (984,72KB)

PDFZarządzenie nr 34/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 33/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (321,39KB)

PDFZarządzenie nr 31/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na usunięciu odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (112,60KB)

PDFZarządzenie nr 29/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kontynuację w roku 2022 r programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gmin y Rudziniec na lata 2020 2023” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert (411,51KB)

PDFZarządzenie nr 28/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kontynuację w roku 202 2 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2020 2023” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert (404,03KB)

PDFZarządzenie nr 27/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,58KB)

PDFZarządzenie nr 26/2022 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur cementowo-azbestowych” (239,05KB)

PDFZarządzenie nr 25/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (207,93KB)

PDFZarządzenie nr 24/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (234,02KB)

PDFZarządzenie nr 23/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (313,69KB)

PDFZarządzenie nr 22/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (300,82KB)

PDFZarządzenie nr 21/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (354,07KB)

PDFZarządzenie nr 20/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (98,87KB)

PDFZarządzenie nr 19/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (100,72KB)

PDFZarządzenie nr 18/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2022 (101,09KB)

PDFZarządzenie nr 14/2022 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja SUW Niewiesze” (239,09KB)

PDFZarządzenie nr 13/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 12/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (241,72KB)

PDFZarządzenie nr 11/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,18KB)

PDFZarządzenie nr 10/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2022/2023 (449,79KB)

PDFZarządzenie nr 9/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (100,15KB)

PDFZarządzenie nr 8/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w Bycinie, Łanach oraz w Rudzińcu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (325,52KB)

PDFZarządzenie nr 7/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,56KB)

PDFZarządzenie nr 4/2022 w sprawie utrzymania i zarządzania placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (117,38KB)

PDFZarządzenie nr 2/2022 w sprawie zasad utrzymania zimowego dróg gminnych oraz jego rozliczania w ramach Akcji Zima 2021-2022 w roku 2022 prowadzonego przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu (118,00KB)

PDFZarządzenie nr 1/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na prowadzeniu punktu selektywnego zbieranie odpadów komunalnych (109,40KB)