Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia - rok 2022

PDFZarządzenie nr 504/2022 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rudziniec do zaciągania zobowiązań o których mowa w art. 228 ustawy o finansach publicznych (103,53KB)

PDFZarządzenie nr 498/2022 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych” (112,81KB)

PDFZarządzenie nr 497/2022 w sprawie przyjęcia na 2023 rok planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec (324,71KB)

PDFZarządzenie nr 495/2022 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec na lata 2023 - 2025 (498,05KB)

PDFZarządzenie nr 494/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (307,79KB)

PDFZarządzenie nr 493/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (329,75KB)

PDFZarządzenie nr 492/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2021 – 2023” w roku 2023 (1,63MB)

PDFZarządzenie nr 490/2022 zmieniające Zarządzenia nr 2/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad utrzymania zimowego dróg gminnych oraz jego rozliczania w ramach Akcji Zima 2021-2022 w roku 2022 prowadzonego przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu (59,86KB)

PDFZarządzenie nr 489/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (310,20KB)

PDFZarządzenie nr 488/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (305,87KB)

PDFZarządzenie nr 487/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (359,32KB)

PDFZarządzenie nr 484/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 154/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 6 czerwca 2022r dot. powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegające go na wykoszeniu nieruchomości gminnych (114,54KB)

PDFZarządzenie nr 483/2022 w sprawie zmieniające Zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec: nr 1/2022 z dnia 03 stycznia 2022 roku w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na prowadzeniu punktu selektywnego zbieranie odpadów komunalnych, nr 73/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na wyposażeniu nieruchomości z terenu Gminy Rudziniec w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (110,02KB)

PDFZarządzenie nr 482/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 458/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (269,64KB)

PDFZarządzenie nr 481/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 479/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (270,17KB)

PDFZarządzenie nr 480/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (319,44KB)

PDFZarządzenie nr 479/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 457/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (270,46KB)

PDFZarządzenie nr 478/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (290,67KB)

PDFZarządzenie nr 477/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (316,14KB)

PDFZarządzenie nr 476/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w zakresie: „Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w roku 2023” i „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w okresie od 01.01.2023 r. - 30.06.2023 r. oraz Regulaminu prac Komisji (108,59KB)

PDFZarządzenie nr 474/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (224,88KB)

PDFZarządzenie nr 473/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (297,56KB)

PDFZarządzenie nr 470/2022 w sprawie zmieniające Zarządzenia nr 2/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad utrzymania zimowego dróg gminnych oraz jego rozliczania w ramach Akcji Zima 2021-2022 w roku 2022 prowadzonego przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu (58,41KB)

PDFZarządzenie nr 469/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,49KB)

PDFZarządzenie nr 468/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (215,20KB)

PDFZarządzenie nr 467/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (295,43KB)

PDFZarządzenie nr 466/2022 zmieniające Zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec - nr 72/2022 z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na zebraniu worków z odpadam i pochodzącymi z akcji porządkowej młodzieży szkolnej w ramach akcji „Sprzątania świata” - nr 249/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec w 2022 r. - nr 301/2022 z dnia 1 2 września 2022 roku w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na usunięci u odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (150,51KB)

PDFZarządzenie nr 464/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (229,89KB)

PDFZarządzenie nr 463/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (293,34KB)

PDFZarządzenie nr 462/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „EKO -OZDOBA CHOINKOWA” (212,97KB)

PDFZarządzenie nr 461/2022 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Rudziniec na 2023 rok (530,19KB)

PDFZarządzenie nr 460/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (108,64KB)

PDFZarządzenie nr 459/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (366,64KB)

PDFZarządzenie nr 458/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 13 października 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (268,13KB)

PDFZarządzenie nr 457/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 441/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 7 grudnia 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (271,03KB)

PDFZarządzenie nr 456/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 455/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (410,56KB)

PDFZarządzenie nr 454/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (300,42KB)

PDFZarządzenie nr 453/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (334,56KB)

PDFZarządzenie nr 452/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (309,73KB)

PDFZarządzenie nr 451/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (322,86KB)

PDFZarządzenie nr 450/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (341,29KB)

PDFZarządzenie nr 446/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Łany (356,60KB)

PDFZarządzenie nr 444/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (253,51KB)

PDFZarządzenie nr 443/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec (162,39KB)

PDFZarządzenie nr 442/2022 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (371,12KB)

PDFZarządzenie nr 441/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 419/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (270,10KB)

PDFZarządzenie nr 440/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (289,04KB)

PDFZarządzenie nr 439/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (308,48KB)

PDFZarządzenie nr 436/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (201,31KB)

PDFZarządzenie nr 435/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (310,27KB)

PDFZarządzenie nr 434/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (332,08KB)

PDFZarządzenie nr 427/2022 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego” (189,43KB)

PDFZarządzenie nr 426/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Taciszów przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele inne niż rolnicze związane z wykorzystaniem gruntu drogowego niestanowiącego drogi publicznej (161,61KB)

PDFZarządzenie nr 424/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (219,11KB)

PDFZarządzenie nr 423/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (297,32KB)

PDFZarządzenie nr 422/2022 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży węgla kamiennego w ramach preferencyjnego zakupu dla gospodarstw domowych (301,18KB)

PDFZarządzenie nr 421/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz.U. z 20 22 r. poz . 633 z późn. zm. ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej (188,49KB)

PDFZarządzenie nr 420/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (177,86KB)

PDFZarządzenie nr 419/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 371/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 27 października 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (270,95KB)

PDFZarządzenie nr 418/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (289,18KB)

PDFZarządzenie nr 417/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (309,39KB)

PDFZarządzenie nr 415/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (237,94KB)

PDFZarządzenie nr 414/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (283,13KB)

PDFZarządzenie nr 413/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (301,50KB)

PDFZarządzenie nr 412/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (348,05KB)

PDFZarządzenie nr 411/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach Widów, Taciszów, Słupsko oraz Łany, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (300,31KB)

PDFZarządzenie nr 408/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (239,52KB)

PDFZarządzenie nr 406/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (228,41KB)

PDFZarządzenie nr 405/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (307,57KB)

PDFZarządzenie nr 402/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (170,96KB)

PDFZarządzenie nr 400/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (286,82KB)

PDFZarządzenie nr 399/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (303,26KB)

PDFZarządzenie nr 398/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (318,07KB)

PDFZarządzenie nr 397/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (309,52KB)

PDFZarządzenie nr 396/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (359,04KB)

PDFZarządzenie nr 395/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (366,71KB)

PDFZarządzenie nr 394/2022 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (367,79KB)

PDFZarządzenie nr 393/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (306,72KB)

PDFZarządzenie nr 392/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (306,02KB)

PDFZarządzenie nr 391/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (352,00KB)

PDFZarządzenie nr 390/2022 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne (3,46MB)

PDFZarządzenie nr 389/2022 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Rudziniec na 2023 rok (1,76MB)

PDFZarządzenie nr 386/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (294,29KB)

PDFZarządzenie nr 385/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (319,66KB)

_PDFZarządzenie nr 384/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowościach Chechło, Rudziniec, Rudno oraz Taciszów (2,49MB)

 

PDFZarządzenie nr 383/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Łącza, stanowiącej własność Gminy Rudziniec, na cele nierolnicze związane z wykorzystaniem gruntu drogowego niestanowiącego drogi publicznej (404,57KB)

PDFZarządzenie nr 382/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Łany, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (168,91KB)

PDFZarządzenie nr 381/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (304,36KB)

PDFZarządzenie nr 380/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (360,05KB)

PDFZarządzenie nr 379/2022 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania polegającego na wymianie urządzeń na placu zabaw przy ulicy Strażackiej w Rudnie - działka nr 283/42 obręb Rudno (81,73KB)

PDFZarządzenie nr 378/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 108/2019 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 03 kwietnia 2019r. dot. przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec na lata 2020 – 2022 ze zm. (75,71KB)

PDFZarządzenie nr 377/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowości Łany (1,01MB)

PDFZarządzenie nr 376/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Rudziniec przeznaczonej do oddania w dzierżawę jako teren towarzyszący zabudowie mieszkaniowej (155,15KB)

PDFZarządzenie nr 375/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (315,55KB)

PDFZarządzenie nr 374/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (319,22KB)

PDFZarządzenie nr 373/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (377,82KB)

_PDFZarządzenie nr 372/2022 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowościach Chechło, Łany, Niewiesze, Rudziniec oraz Rzeczyce (1,92MB)

PDFZarządzenie nr 371/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 365/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (271,74KB)

PDFZarządzenie nr 370/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,28MB)

PDFZarządzenie nr 369/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (368,37KB)

PDFZarządzenie nr 368/2022 w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Rudziniec w sezonie 2022/2023 (131,34KB)

PDFZarządzenie nr 367/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (213,34KB)

PDFZarządzenie nr 366/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (236,99KB)

PDFZarządzenie nr 365/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 351/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 13 października 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (271,46KB)

PDFZarządzenie nr 364/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (172,06KB)

PDFZarządzenie nr 363/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (307,04KB)

PDFZarządzenie nr 362/2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku (223,25KB)

PDFZarządzenie nr 361/2022 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (370,88KB)

PDFZarządzenie nr 360/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (316,00KB)

PDFZarządzenie nr 359/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (309,27KB)

PDFZarządzenie nr 358/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (347,05KB)

PDFZarządzenie nr 357/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (314,73KB)

PDFZarządzenie nr 356/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (324,82KB)

PDFZarządzenie nr 355/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (378,92KB)

PDFZarządzenie nr 354/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Łącza przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele nierolnicze związane z wykorzystaniem gruntu drogowego niestanowiącego drogi publicznej (181,06KB)

PDFZarządzenie nr 353/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach Chechło, Łany, Rudziniec, Rudno oraz Taciszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (271,84KB)

PDFZarządzenie nr 352/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 311/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 20 września 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (262,68KB)

PDFZarządzenie nr 351/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 346/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 10 października 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (271,46KB)

PDFZarządzenie nr 350/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (204,72KB)

PDFZarządzenie nr 349/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (322,76KB)

PDFZarządzenie nr 346/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 334/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 września 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (269,94KB)

PDFZarządzenie nr 345/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (301,63KB)

PDFZarządzenie nr 344/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (323,21KB)

PDFZarządzenie nr 343/2022 w sprawie wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, położonej w miejscowości Pławniowice, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (396,37KB)

PDFZarządzenie nr 342/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Taciszów, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (450,16KB)

PDFZarządzenie nr 341/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec oznaczonej jako działka nr 48, arkusz mapy 7, obręb Rudziniec oraz ustalenia jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności (128,08KB)

PDFZarządzenie nr 340/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (290,88KB)

PDFZarządzenie nr 339/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (306,81KB)

PDFZarządzenie nr 334/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 330/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 września 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (185,12KB)

PDFZarządzenie nr 333/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (309,72KB)

PDFZarządzenie nr 332/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (314,00KB)

PDFZarządzenie nr 331/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (399,44KB)

PDFZarządzenie nr 330/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 323/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 26 września 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (272,02KB)

PDFZarządzenie nr 329/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 328/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (329,95KB)

PDFZarządzenie nr 326/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (309,01KB)

PDFZarządzenie nr 325/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (324,13KB)

PDFZarządzenie nr 324/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Łany, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (176,94KB)

PDFZarządzenie nr 323/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 304/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 14 września 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (268,92KB)

PDFZarządzenie nr 322/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (174,27KB)

PDFZarządzenie nr 321/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (335,41KB)

PDFZarządzenie nr 320/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (170,94KB)

PDFZarządzenie nr 319/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (312,90KB)

PDFZarządzenie nr 314/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (307,47KB)

PDFZarządzenie nr 313/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (301,96KB)

PDFZarządzenie nr 312/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (359,55KB)

PDFZarządzenie nr 311/2022 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (257,42KB)

PDFZarządzenie nr 310/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (172,18KB)

PDFZarządzenie nr 308/2022 w sprawie powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków złożonych o udzielenie z budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (123,46KB)

PDFZarządzenie nr 307/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (307,84KB)

PDFZarządzenie nr 306/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (313,83KB)

PDFZarządzenie nr 305/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (375,54KB)

PDFZarządzenie nr 304/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 296/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 7 września 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (264,92KB)

PDFZarządzenie nr 303/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (287,53KB)

PDFZarządzenie nr 302/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (308,03KB)

PDFZarządzenie nr 301/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na usunięciu odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (102,88KB)

PDFZarządzenie nr 300/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na wykoszeniu poboczy dróg gminnych i wewnętrznych (74,34KB)

PDFZarządzenie nr 299/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowościach Kleszczów, Słupsko, Niewiesze, Rudziniec, Łany, Pławniowice (1,56MB)

PDFZarządzenie nr 298/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Niewiesze w części na cele związane z terenami zajętymi pod domki rekreacyjne i przyczepy campingowe oraz w części jako ogródek rekreacyjny, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (417,61KB)

PDFZarządzenie nr 297/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rudzińcu przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Rudziniec (487,73KB)

PDFZarządzenie nr 296/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 277/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (264,84KB)

PDFZarządzenie nr 295/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (287,83KB)

PDFZarządzenie nr 294/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (307,78KB)

PDFZarządzenie nr 280/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (301,08KB)

PDFZarządzenie nr 279/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (336,87KB)

PDFZarządzenie nr 278/2022 w sprawie sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Taciszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę jako ogródek przydomowy (189,58KB)

PDFZarządzenie nr 277/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 245/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (266,18KB)

PDFZarządzenie nr 276/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (287,40KB)

PDFZarządzenie nr 275/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (308,60KB)

PDFZarządzenie nr 274/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (309,05KB)

PDFZarządzenie nr 273/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (290,93KB)

PDFZarządzenie nr 272/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (346,09KB)

PDFZarządzenie nr 271/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (207,59KB)

PDFZarządzenie nr 270/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (241,10KB)

PDFZarządzenie nr 268/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 267/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (389,23KB)

PDFZarządzenie nr 264/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (312,62KB)

PDFZarządzenie nr 263/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (308,46KB)

PDFZarządzenie nr 262/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (332,20KB)

PDFZarządzenie nr 260/2022 w sprawie sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Niewiesze przeznaczonych do oddania w dzierżawę w części na cele związane z terenami zajętymi pod domki rekreacyjne i przyczepy campingowe oraz w części jako ogródek rekreacyjny (193,72KB)

PDFZarządzenie nr 259/2022 w sprawie sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach Łany, Kleszczów, Niewiesze Słupsko Pławniowice i Rudziniec przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (242,07KB)

PDFZarządzenie nr 258/2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku (217,96KB)

PDFZarządzenie nr 257/2022 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudziniec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury dla których Gmina Rudziniec jest organem założycielskim za I półrocze 2022 roku (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 256/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (315,48KB)

PDFZarządzenie nr 255/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (322,01KB)

PDFZarządzenie nr 254/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (362,45KB)

PDFZarządzenie nr 253/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (309,87KB)

PDFZarządzenie nr 252/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (301,70KB)

PDFZarządzenie nr 251/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (330,37KB)

PDFZarządzenie nr 250/2022 w sprawie w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 108/2019 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 03 kwietnia 2019r. dot. przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec na lata 2020 - 2022 ze zm. (153,64KB)

PDFZarządzenie nr 249/2022 w sprawie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec w 2022 r. (134,91KB)

PDFZarządzenie nr 246/2022 w sprawie w sprawie: wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Rudziniec przy ulicy Szkolnej (378,66KB)

PDFZarządzenie nr 245/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (264,66KB)

PDFZarządzenie nr 244/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 243/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (347,84KB)

PDFZarządzenie nr 242/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 205/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 7 lipca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (262,37KB)

PDFZarządzenie nr 241/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (287,29KB)

PDFZarządzenie nr 240/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (308,72KB)

PDFZarządzenie nr 239/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (108,71KB)

PDFZarządzenie nr 238/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (291,49KB)

PDFZarządzenie nr 237/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (341,69KB)

DOCXZarządzenie nr 232/2022 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (20,99KB)

PDFZarządzenie nr 231/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowości Chechło (1,98MB)

PDFZarządzenie nr 230/2022 w sprawie sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Łany celem utworzenia miejsca postojowego dla przyczep samochodowych (408,63KB)

PDFZarządzenie nr 229/2022 w sprawie utrzymania ścieżek rowerowych zlokalizowanych wokół Jeziora Pławniowice przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (111,67KB)

PDFZarządzenie nr 228/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (308,42KB)

PDFZarządzenie nr 227/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (309,29KB)

PDFZarządzenie nr 226/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (354,78KB)

PDFZarządzenie nr 225/2022 zmieniające Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja SUW Niewiesze” (456,52KB)

PDFZarządzenie nr 223/2022 w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniszowicach przy ul. Gliwickiej 67 (316,08KB)

PDFZarządzenie nr 221/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 220/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (346,68KB)

PDFZarządzenie nr 219/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na przygotowaniu lokali mieszkalnych na przyjęcie obywateli Ukrainy (185,66KB)

PDFZarządzenie nr 218/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na wykoszeniu poboczy dróg gminnych i wewnętrznych (592,89KB)

PDFZarządzenie nr 217/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (300,92KB)

PDFZarządzenie nr 216/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (316,61KB)

PDFZarządzenie nr 212/2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 146/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach za 2020 rok (196,00KB)

PDFZarządzenie nr 210/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (308,67KB)

PDFZarządzenie nr 209/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (298,58KB)

PDFZarządzenie nr 208/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (335,75KB)

PDFZarządzenie nr 207/2022 zmieniające Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur cementowo-azbestowych” (471,18KB)

PDFZarządzenie nr 206/2022 zmieniające Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja SUW Niewiesze” (468,90KB)

PDFZarządzenie nr 205/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 192/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (265,61KB)

PDFZarządzenie nr 204/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (287,90KB)

PDFZarządzenie nr 203/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (310,17KB)

PDFZarządzenie nr 202/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,27KB)

PDFZarządzenie nr 201/2022 uchylające Zarządzenie nr 137/2022 z dnia 24.05.2022r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegając na remoncie odcinaka drogi wewnętrznej rolniczej – działka nr 161/18 w Poniszowicach (196,81KB)

PDFZarządzenie nr 200/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec (505,60KB)

PDFZarządzenie nr 199/2022 w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (391,06KB)

PDFZarządzenie nr 198/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 154/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 6 czerwca 2022r. dot. powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na wykoszeniu nieruchomości gminnych (254,27KB)

PDFZarządzenie nr 197/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (311,94KB)

PDFZarządzenie nr 196/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (297,93KB)

PDFZarządzenie nr 195/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (343,61KB)

PDFZarządzenie nr 194/2022 w sprawie sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Chechło przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (243,39KB)

PDFZarządzenie nr 193/2022 w sprawie sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Łany przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem utworzenia miejsca postojowego dla przyczep samochodowych (183,50KB)

PDFZarządzenie nr 192/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 189/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (179,70KB)

PDFZarządzenie nr 191/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (235,59KB)

PDFZarządzenie nr 190/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (270,52KB)

PDFZarządzenie nr 189/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 185/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (266,28KB)

PDFZarządzenie nr 188/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (296,47KB)

PDFZarządzenie nr 187/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (292,09KB)

PDFZarządzenie nr 186/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (274,77KB)

PDFZarządzenie nr 185/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (265,34KB)

PDFZarządzenie nr 184/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (289,35KB)

PDFZarządzenie nr 183/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (280,36KB)

PDFZarządzenie nr 182/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 6 czerwca 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (263,87KB)

PDFZarządzenie nr 181/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 180/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (312,06KB)

PDFZarządzenie nr 179/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (369,71KB)

PDFZarządzenie nr 178/2022 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w okresie od 01.07.2022 r. - 31.12.2022 r. oraz Regulaminu prac Komisji (108,00KB)

PDFZarządzenie nr 177/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości o charakterze nierolniczym, jako grunt zielony, położonej w miejscowości Niewiesze (448,55KB)

PDFZarządzenie nr 176/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Rudziniec prawa własności nieruchomości położonej w Rudzińcu, stanowiącej fragment ulicy Lipowej (141,96KB)

PDFZarządzenie nr 171/2022 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej (165,34KB)

PDFZarządzenie nr 170/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu wyposażenia w celu przygotowania lokali mieszkalnych na przyjęcie obywateli Ukrainy (185,24KB)

PDFZarządzenie nr 169/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (228,07KB)

PDFZarządzenie nr 168/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (256,62KB)

PDFZarządzenie nr 167/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na zakupie i montażu znaków w miejscowościach Gminy Rudziniec (148,38KB)

PDFZarządzenie nr 166/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na czyszczeniu rowu przy ulicy Bocznej w Bycinie (119,04KB)

PDFZarządzenie nr 165/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,23KB)

PDFZarządzenie nr 164/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (295,27KB)

PDFZarządzenie nr 163/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (318,89KB)

PDFZarządzenie nr 162/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (108,13KB)

PDFZarządzenie nr 160/2022 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektu pn. „Pod biało-czerwoną” współfinansowanego ze środków z budżetu państwa (167,44KB)

PDFZarządzenie nr 159/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (306,08KB)

PDFZarządzenie nr 158/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (337,75KB)

PDFZarządzenie nr 157/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 19 maja 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (263,71KB)

PDFZarządzenie nr 156/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (290,41KB)

PDFZarządzenie nr 155/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (310,04KB)

PDFZarządzenie nr 154/2022 w sprawie w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na wykoszeniu nieruchomości gminnych (200,26KB)

PDFZarządzenie nr 153/2022 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA w GMINIE RUDZINIEC” (172,31KB)

PDFZarządzenie nr 151/2022 zmieniające zarządzenie nr 439/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudziniec (78,82KB)

PDFZarządzenie nr 150/2022 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 149/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (311,04KB)

PDFZarządzenie nr 148/2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (169,00KB)

PDFZarządzenie nr 147/2022 w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Niewiesze przeznaczonej do oddania w dzierżawę jako grunt zielony o charakterze nierolniczym (180,79KB)

PDFZarządzenie nr 146/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach za 2020 rok (192,28KB)

PDFZarządzenie nr 145/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu za 2021 rok (187,84KB)

PDFZarządzenie nr 144/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (300,28KB)

PDFZarządzenie nr 143/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (358,46KB)

PDFZarządzenie nr 142/2022 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bycinie (124,84KB)

PDFZarządzenie nr 141/2022 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (375,76KB)

PDFZarządzenie nr 139/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (210,01KB)

PDFZarządzenie nr 138/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (252,18KB)

PDFZarządzenie nr 137/2022 w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na remoncie odcinka drogi wewnętrznej rolniczej działka nr 161/18 w Poniszowicach (132,60KB)

PDFZarządzenie nr 136/2022 w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania „Zakup garażu wraz z jego posadowieniem i wybrukowaniem terenu przy OSP Rudziniec” (129,87KB)

PDFZarządzenie nr 135/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (211,54KB)

PDFZarządzenie nr 134/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (256,26KB)

PDFZarządzenie nr 133/2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 128/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 16 maja 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (265,27KB)

PDFZarządzenie nr 132/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (342,79KB)

PDFZarządzenie nr 131/2022 w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na wykoszeniu poboczy dróg gminnych i wewnętrznych (77,46KB)

PDFZarządzenie nr 130/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (290,83KB)

PDFZarządzenie nr 129/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (328,21KB)

PDFZarządzenie nr 128/2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 121/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 2 maja 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (259,18KB)

PDFZarządzenie nr 127/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (287,28KB)

PDFZarządzenie nr 126/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (322,74KB)

PDFZarządzenie nr 123/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (299,59KB)

PDFZarządzenie nr 122/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (321,69KB)

PDFZarządzenie nr 121/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (255,56KB)

PDFZarządzenie nr 120/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (285,52KB)

PDFZarządzenie nr 119/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (306,89KB)

PDFZarządzenie nr 118/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (311,07KB)

PDFZarządzenie nr 117/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (180,39KB)

PDFZarządzenie nr 116/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (327,81KB)

PDFZarządzenie nr 114/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (222,56KB)

PDFZarządzenie nr 113/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (256,70KB)

PDFZarządzenie nr 112/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec (201,61KB)

PDFZarządzenie nr 110/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (309,52KB)

PDFZarządzenie nr 109/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (287,54KB)

PDFZarządzenie nr 108/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (333,39KB)

PDFZarządzenie nr 107/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (258,09KB)

PDFZarządzenie nr 106/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (289,81KB)

PDFZarządzenie nr 105/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (310,13KB)

PDFZarządzenie nr 104/2022 w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniszowicach przy ul. Gliwickiej 67 (306,23KB)

PDFZarządzenie nr 103/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (288,06KB)

PDFZarządzenie nr 102/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (345,49KB)

PDFZarządzenie nr 101/2022 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania i dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy (195,22KB)

PDFZarządzenie nr 100/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (309,30KB)

PDFZarządzenie nr 99/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (302,01KB)

PDFZarządzenie nr 98/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (329,28KB)

PDFZarządzenie nr 97/2022 rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (106,90KB)

PDFZarządzenie nr 96/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (306,22KB)

PDFZarządzenie nr 95/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (333,97KB)

PDFZarządzenie nr 94/2022 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektu pn.”Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec” współfinansowanego ze środków z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” (137,79KB)

PDFZarządzenie nr 93/2022 zmieniające Zarządzenie nr 348/2021 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2021 – 2023” w roku 2022 (1,38MB)

PDFZarządzenie nr 92/2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 złotych (150,12KB)

PDFZarządzenie nr 91/2022 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego (255,82KB)

PDFZarządzenie nr 90/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 89/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (315,55KB)

PDFZarządzenie nr 88/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na zakupie i montażu znaków drogowych oraz tabliczek z nazwami ulic w miejscowościach Gminy Rudziniec (147,46KB)

PDFZarządzenie nr 86/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (311,34KB)

PDFZarządzenie nr 85/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (337,88KB)

PDFZarządzenie nr 84/2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 56/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2021 rok oraz informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (1,42MB)

PDFZarządzenie nr 82/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (309,60KB)

PDFZarządzenie nr 81/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (310,90KB)

PDFZarządzenie nr 80/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (356,83KB)

PDFZarządzenie nr 79/2022 zmieniające Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur cementowo-azbestowych” (452,69KB)

PDFZarządzenie nr 78/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 77/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (342,77KB)

PDFZarządzenie nr 76/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (209,94KB)

PDFZarządzenie nr 75/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (226,56KB)

PDFZarządzenie nr 73/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na wyposażeniu nieruchomości z terenu Gminy Rudziniec w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (132,74KB)

PDFZarządzenie nr 72/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na zebraniu worków z odpadami pochodzącymi z akcji porządkowej młodzieży szkolnej w ramach akcji „Sprzątania świata” (112,15KB)

PDFZarządzenie nr 70/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na wykonaniu pielęgnacji drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej oraz frezowania pni (143,24KB)

PDFZarządzenie nr 69/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,21KB)

PDFZarządzenie nr 66/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (311,23KB)

PDFZarządzenie nr 65/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (300,66KB)

PDFZarządzenie nr 64/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (319,29KB)

PDFZarządzenie nr 63/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec (110,83KB)

PDFZarządzenie nr 62/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (105,94KB)

PDFZarządzenie nr 61/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (307,46KB)

PDFZarządzenie nr 60/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (289,47KB)

PDFZarządzenie nr 59/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (317,83KB)

PDFZarządzenie nr 58/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 57/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (302,07KB)

PDFZarządzenie nr 56/2022 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2021 rok oraz informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku na którym gromadzone są środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (2,50MB)

PDFZarządzenie nr 55/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (222,33KB)

PDFZarządzenie nr 54/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (238,19KB)

PDFZarządzenie nr 53/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (189,29KB)

PDFZarządzenie nr 52/2022 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec (371,73KB)

PDFZarządzenie nr 49/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (312,19KB)

PDFZarządzenie nr 48/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (322,84KB)

PDFZarządzenie nr 47/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (352,83KB)

PDFZarządzenie nr 46/2022 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku (202,34KB)

PDFZarządzenie Nr 45/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowościach Bycina, Łany i Rudziniec (4,30MB)

PDFZarządzenie nr 41/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bycinie przy ul. Zamkowej 18 (340,23KB)

PDFZarządzenie nr 40/2022 w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (227,13KB)

PDFZarządzenie nr 39/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (250,60KB)

PDFZarządzenie nr 35/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na wykonaniu pielęgnacji drzew i krzewów (przycinki) rosnących w pasie drogowym dróg gminnych (984,72KB)

PDFZarządzenie nr 34/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 33/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (321,39KB)

PDFZarządzenie nr 31/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na usunięciu odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (112,60KB)

PDFZarządzenie nr 29/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kontynuację w roku 2022 r programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gmin y Rudziniec na lata 2020 2023” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert (411,51KB)

PDFZarządzenie nr 28/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kontynuację w roku 202 2 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2020 2023” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert (404,03KB)

PDFZarządzenie nr 27/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,58KB)

PDFZarządzenie nr 26/2022 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur cementowo-azbestowych” (239,05KB)

PDFZarządzenie nr 25/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (207,93KB)

PDFZarządzenie nr 24/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (234,02KB)

PDFZarządzenie nr 23/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok (313,69KB)

PDFZarządzenie nr 22/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (300,82KB)

PDFZarządzenie nr 21/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok (354,07KB)

PDFZarządzenie nr 20/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (98,87KB)

PDFZarządzenie nr 19/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (100,72KB)

PDFZarządzenie nr 18/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2022 (101,09KB)

PDFZarządzenie nr 14/2022 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja SUW Niewiesze” (239,09KB)

PDFZarządzenie nr 13/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 12/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok (241,72KB)

PDFZarządzenie nr 11/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,18KB)

PDFZarządzenie nr 10/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2022/2023 (449,79KB)

PDFZarządzenie nr 9/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (100,15KB)

PDFZarządzenie nr 8/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w Bycinie, Łanach oraz w Rudzińcu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne (325,52KB)

PDFZarządzenie nr 7/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec (367,56KB)

PDFZarządzenie nr 4/2022 w sprawie utrzymania i zarządzania placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (117,38KB)

PDFZarządzenie nr 2/2022 w sprawie zasad utrzymania zimowego dróg gminnych oraz jego rozliczania w ramach Akcji Zima 2021-2022 w roku 2022 prowadzonego przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu (118,00KB)

PDFZarządzenie nr 1/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na prowadzeniu punktu selektywnego zbieranie odpadów komunalnych (109,40KB)