Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia - rok 2022

PDFZarządzenie nr 123/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 122/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 121/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego

PDFZarządzenie nr 120/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 119/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 118/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 117/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 116/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 114/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 113/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 112/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 110/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 109/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 108/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 107/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2022r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego

PDFZarządzenie nr 106/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 105/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 104/2022 w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniszowicach przy ul. Gliwickiej 67

PDFZarządzenie nr 103/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 102/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 100/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 99/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 98/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 97/2022 rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie nr 96/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 95/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 94/2022 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a także zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektu pn.”Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec” współfinansowanego ze środków z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”

PDFZarządzenie nr 93/2022 zmieniające Zarządzenie nr 348/2021 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2021 – 2023” w roku 2022

PDFZarządzenie nr 92/2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 złotych

PDFZarządzenie nr 91/2022 w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego

PDFZarządzenie nr 90/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFZarządzenie nr 89/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 88/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na zakupie i montażu znaków drogowych oraz tabliczek z nazwami ulic w miejscowościach Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 86/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 85/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 84/2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 56/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2021 rok oraz informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

PDFZarządzenie nr 82/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 81/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 80/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 79/2022 zmieniające Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur cementowo-azbestowych”

PDFZarządzenie nr 78/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFZarządzenie nr 77/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 76/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 75/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 73/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na wyposażeniu nieruchomości z terenu Gminy Rudziniec w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych

PDFZarządzenie nr 72/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na zebraniu worków z odpadami pochodzącymi z akcji porządkowej młodzieży szkolnej w ramach akcji „Sprzątania świata”

PDFZarządzenie nr 70/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na wykonaniu pielęgnacji drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej oraz frezowania pni

PDFZarządzenie nr 69/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 66/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 65/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 64/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 63/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 62/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie nr 61/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 60/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 59/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 58/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFZarządzenie nr 57/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 56/2022 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2021 rok oraz informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku na którym gromadzone są środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

PDFZarządzenie nr 55/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 54/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 53/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

PDFZarządzenie nr 52/2022 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 49/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 48/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 47/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 46/2022 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku

PDFZarządzenie Nr 45/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, położonych w miejscowościach Bycina, Łany i Rudziniec

PDFZarządzenie nr 41/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bycinie przy ul. Zamkowej 18

PDFZarządzenie nr 40/2022 w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 39/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 35/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na wykonaniu pielęgnacji drzew i krzewów (przycinki) rosnących w pasie drogowym dróg gminnych

PDFZarządzenie nr 34/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne

PDFZarządzenie nr 33/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 31/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na usunięciu odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

PDFZarządzenie nr 29/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kontynuację w roku 2022 r programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gmin y Rudziniec na lata 2020 2023” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

PDFZarządzenie nr 28/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kontynuację w roku 202 2 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2020 2023” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

PDFZarządzenie nr 27/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 26/2022 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur cementowo-azbestowych”

PDFZarządzenie nr 25/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 24/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 23/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 22/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 21/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 20/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

PDFZarządzenie nr 19/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

PDFZarządzenie nr 18/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2022

PDFZarządzenie nr 14/2022 w sprawie zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja SUW Niewiesze”

PDFZarządzenie nr 13/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 12/2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Rudziniec na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 11/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 10/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2022/2023

PDFZarządzenie nr 9/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

PDFZarządzenie nr 8/2022 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rudziniec, położonych w Bycinie, Łanach oraz w Rudzińcu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne

PDFZarządzenie nr 7/2022 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 4/2022 w sprawie utrzymania i zarządzania placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu

PDFZarządzenie nr 2/2022 w sprawie zasad utrzymania zimowego dróg gminnych oraz jego rozliczania w ramach Akcji Zima 2021-2022 w roku 2022 prowadzonego przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu

PDFZarządzenie nr 1/2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na prowadzeniu punktu selektywnego zbieranie odpadów komunalnych