Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r.

Zawiadamia się, że w dniu 23 maja 2024 r., godz. 16.00 odbędzie się II Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kleszczów.
 6. Uchwała w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2024 roku".
 7. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rudziniec.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XCVI/551/2023 Rady Gminy Rudziniec z dnia5 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2024 rok.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XCVI/552/2023 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2024 i lata następne.
 12. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 13. Zamknięcie posiedzenia.