Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r.

Zawiadamia się, że w dniu 21 maja 2024 r., godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w  sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności.

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2023 rok.

5. Analiza sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok.

6. Analiza informacji o stanie mienia komunalnego.

7. Badanie sprawozdania finansowego Gminy Rudziniec za 2023 rok.

8. Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2023 rok na podstawie:

- sprawozdania finansowego za 2023 r.

- sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

- informacji o stanie mienia komunalnego.

9. Sprawy bieżące.

10. Zamknięcie posiedzenia.