Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o CII Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 r.

Zawiadamia się, że w dniu 18 kwietnia 2024 r., godz. 16.00 odbędzie się CII Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie CII Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Uchwała w sprawie szczegółów warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 6. Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałami przedszkolnymi w Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Chechle o strukturze klas I – III wraz z oddziałami przedszkolnymi.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice w  sprawie  zasad  prowadzenia  punktu  katechetycznego.
 8. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego.
 9. Uchwała w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2024 roku".
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XCVI/551/2023 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2024 rok.
 12. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 13. Zamknięcie posiedzenia.