Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o CI Sesji Rady Gminy Rudziniec, która odbędzie się w dniu 21 marca 2024 r.

Zawiadamia się, że w dniu 21 marca 2024 r., godz. 16.00 odbędzie się CI Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie CI Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
 5. Uchwała w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2024 roku".
 6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XCVI/551/2023 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2024 rok.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bojszów.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bycina.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chechło.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kleszczów.
 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łany.
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łącza.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ligota Łabędzka.
 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niekarmia.
 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niewiesze.
 19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pławniowice.
 20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Poniszowice.
 21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudno.
 22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudziniec.
 23. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rzeczyce.
 24. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słupsko.
 25. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Taciszów.
 26. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Widów.
 27. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rudziniec.
 28. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych.
 29. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rudziniec do 2030 roku.
 30. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej - ulicy Spokojnej w Niewieszy do kategorii dróg gminnych.
 31. Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2024.
 32. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
 33. Zamknięcie posiedzenia.